Dołącz do czytelników
Brak wyników

Realne kompetencje zdobyte online

Rok 2020 jest nietypowy, trudny i zarazem ciekawy dla edukacji. Z jednej bowiem strony ciężko nauczać dzieci i młodzież za pośrednictwem komputera. Bezpośrednia relacja z młodym człowiekiem to jednak ważna sfera szkolnictwa. A z drugiej strony dla st...

25 listopada 2020

Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego – część 3. Zawartość...

Jaka powinna być zawartość merytoryczna programu ochrony zdrowia psychicznego uczniów? Jakim standardom wynikającym ze współczesnej wiedzy medyczno-psychologicznej oraz rzeczywistym potrzebom adresatów musi odpowiadać? Jaka wreszcie powinna być struk...

2 kwietnia 2021

Mózg społeczny, czyli czego potrzebuje człowiek, by uniknąć...

Człowiek jest istotą społeczną, dlatego jego mózg służy przede wszystkim do radzenia sobie z zadaniami społecznymi. Naturalnym środowiskiem wszystkich istot ludzkich jest przestrzeń, w której funkcjonują inne osoby. Jednak każda z nich, mimo iż jest...

2 kwietnia 2021

Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Część...

Szkoła odgrywa istotną rolę w promocji i profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży choćby z tej racji, że przebywają w niej codziennie, i to przez wiele godzin. Tutaj przez lata pobierają naukę, podlegają zabiegom wychowawczym ze strony na...

26 lutego 2021

Pracownia pedagogiczna

„Wzór na ścisłe”

Badania pokazują, że kompetencje techniczne i matematyczne z powodzeniem można ćwiczyć i rozwijać, a motywacja do nauki rośnie, gdy nie musimy zmagać się ze stereotypami na swój temat, np. tymi dotyczącymi naszej płci lub dotychczasowych osiągnięć. Czy Twoja szkoła i praca jest wolna od stereotypów? Czy rzeczywiście pracujesz w atmosferze równości?

27 lipca 2020

Za drzwiami gabinetu

Uczeń z zespołem Tourette’a − jak dostosować formy i metody pracy...

Gdy do klasy trafia dziecko z tikami, często trudno jest nam zrozumieć, dlaczego uczeń ten nie jest w stanie kontrolować swojego...

5 czerwca 2020

Rywalizacja na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej...

Dzisiejsza szkoła nastawiona jest na współzawodnictwo, konkurencję, różnego rodzaju punktowanie, porównywanie i rankingi. Nic dz...

8 maja 2020

Jak rozmawiać z rodzicami nieprzekonanymi do pomocy psychologiczno-pedAgogicznej?...

Od szkolnych specjalistów oczekuje się wielu kompetencji zawodowych, w tym umiejętności prowadzenia konstruktywnych, skutecznych...

8 maja 2020