Dołącz do czytelników
Brak wyników

Specyficzne trudności w nauce, czyli jak pracować z dzieckiem...

Uczeń z dysleksją w klasie oznacza dla nauczyciela m.in. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i dostosowanie metod i środków do indywidualnych potrzeb dziecka. Na czym owo dostosowanie wymagań dokładnie polega i dlaczego nauczyciele się tego obawi...

24 lutego 2020

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną wyzwaniem dla...

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną nie jest łatwa. Wymaga dużego zaangażowania i cierpliwości ze strony nauczyciela. Jakie elementy należy uwzględnić przy organizowaniu nauczania dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie...

24 lutego 2020

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

Wystawianie ocen z zachowania budzi wśród każdej społeczności szkolnej szczególne emocje. O ile oceny z przedmiotów oparte są na dość dokładnie skodyfikowanych zasadach, które zawierają informację o ocenianych formach aktywności, procentowych skalach...

21 lutego 2020

Dziecko z ADHD w klasie – jak ułatwić mu funkcjonowanie?

W szkołach uczy się coraz więcej dzieci, które przejawiają różnego rodzaju zaburzenia lub nie radzą sobie z powszechnie obowiązującymi normami. Należy więc dostosować metody i formy pracy oraz znaleźć złoty środek, aby każdy uczestnik procesu dydakty...

5 grudnia 2019

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Pracownia pedagogiczna

SPOSOBY NA AGRESJĘ W KLASIE

Działania prewencyjne i profilaktyczne, a także wczesna interwencja, są w stanie przeciwdziałać wystąpieniu zjawiska przemocy rówieśniczej na terenie szkoły. Wymaga to jednak podejmowania konkretnych, przemyślanych, interdyscyplinarnych działań, angażujących możliwości i zasoby innych instytucji oraz służb.

21 lutego 2020

Lekcja wychowawcza z pomysłem
Za drzwiami gabinetu

WYKORZYSTANIE DRAMY NA ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH

Drama to jedna z metod pedagogicznych rekomendowanych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jej podstawą jes...

24 lutego 2020

WSPÓŁPRACA SPECJALISTY Z WYCHOWAWCĄ KLASY

Wpółdziałanie specjalisty z nauczycielem wychowawcą to obowiązek nie tylko ustawowy, lecz także wynikający z etyki wykonywanego...

5 grudnia 2019

Skuteczne motywowanie ucznia do korzystania z pomocy specjalisty...

Obowiązkiem szkoły jest zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu uczniowi, który jej potrzebuje, zarówno ze ws...

4 listopada 2019

Zajęcia specjalistyczne a zajęcia rewalidacyjne

Terminologia stosowana na określenie niektórych zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą budzi sporo zastrzeżeń prawno-merytoryc...

25 września 2019

Twarzą w twarz
Narzędziownia