Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Pracownia pedagogiczna

SPOSOBY NA AGRESJĘ W KLASIE

Działania prewencyjne i profilaktyczne, a także wczesna interwencja, są w stanie przeciwdziałać wystąpieniu zjawiska przemocy rówieśniczej na terenie szkoły. Wymaga to jednak podejmowania konkretnych, przemyślanych, interdyscyplinarnych działań, angażujących możliwości i zasoby innych instytucji oraz służb.

21 lutego 2020

Lekcja wychowawcza z pomysłem
Za drzwiami gabinetu

Słuchaj wroga swego

Jeszcze przed wakacjami pisałam w „Głosie Pedagogicznym” o tym, w jaki sposób mediacje rówieśnicze mogą być wprowadzone do szkół...

26 sierpnia 2019

Zaburzenia odżywiania u współczesnych nastolatków

W dobie dzisiejszej kultury, hołdującej kultowi szczupłości, bardzo wiele nastolatków, a nawet dzieci, wpada w sidła anoreksji,...

24 maja 2019

Ciało w procesie dojrzewania dziewcząt

Dojrzewanie to burzliwy czas wielu przemian – zarówno w ciele, jak i osobowości. Kształtowanie się własnej tożsamości i indywidu...

24 kwietnia 2019

Uczeń w obliczu trudnej sytuacji życiowej

Depresja, fobia szkolna, przewlekła choroba, żałoba, rozwód rodziców... – te i inne trudne sytuacje życiowe mogą spowodować prze...

5 kwietnia 2019

Pracownia rozwoju zawodowego
Narzędziownia