Dołącz do czytelników
Brak wyników

Skriware pomaga pozyskać fundusze na nowoczesny sprzęt do szkoły...

Co łączy ze sobą zdobywającą popularność interdyscyplinarną metodologię nauczania STEAM, nauczanie hybrydowe i edukację specjalną? Odpowiedź jest krótka: SkriLab. Laboratorium edukacyjne stworzone przez Skriware, polski startup tworzący rozwiązania d...

26 kwietnia 2021

Realne kompetencje zdobyte online

Rok 2020 jest nietypowy, trudny i zarazem ciekawy dla edukacji. Z jednej bowiem strony ciężko nauczać dzieci i młodzież za pośrednictwem komputera. Bezpośrednia relacja z młodym człowiekiem to jednak ważna sfera szkolnictwa. A z drugiej strony dla st...

25 listopada 2020

Uczeń zdolny – jak wspierać jego rozwój i talenty?

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego wskazują, że uczniowie zdolni – to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czy na pewno tak są oni w szkole traktowani? Wątpliwości mają sami nauczyciele, którzy przyznają się do sporych trudności z p...

3 listopada 2021

Zmiany prawnooświatowe w bieżącym roku szkolnym i kolejnych...

Wszystko, co dotyczy codziennej pracy nauczycieli – statusu zawodowego, pełnionej funkcji w szkole, awansu czy przynależnego wynagrodzenia – reguluje 
cała gama przepisów prawa oświatowego. Do ich znajomości zobowiązani są w jednakowej mierze wszys...

29 września 2021

Pracownia pedagogiczna

„Wzór na ścisłe”

Badania pokazują, że kompetencje techniczne i matematyczne z powodzeniem można ćwiczyć i rozwijać, a motywacja do nauki rośnie, gdy nie musimy zmagać się ze stereotypami na swój temat, np. tymi dotyczącymi naszej płci lub dotychczasowych osiągnięć. Czy Twoja szkoła i praca jest wolna od stereotypów? Czy rzeczywiście pracujesz w atmosferze równości?

27 lipca 2020

Za drzwiami gabinetu

Uczeń z zespołem Tourette’a − jak dostosować formy i metody pracy...

Gdy do klasy trafia dziecko z tikami, często trudno jest nam zrozumieć, dlaczego uczeń ten nie jest w stanie kontrolować swojego...

5 czerwca 2020

Rywalizacja na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej...

Dzisiejsza szkoła nastawiona jest na współzawodnictwo, konkurencję, różnego rodzaju punktowanie, porównywanie i rankingi. Nic dz...

8 maja 2020

Jak rozmawiać z rodzicami nieprzekonanymi do pomocy psychologiczno-pedAgogicznej?...

Od szkolnych specjalistów oczekuje się wielu kompetencji zawodowych, w tym umiejętności prowadzenia konstruktywnych, skutecznych...

8 maja 2020