Autor: Marta Handzlik

specjalista prawa oświatowego, były pracownik Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Uczeń przejawiający zachowania agresywne w szkole

W dniu 13 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która daje dyrektorom szkół uprawnienie do karania uczniów, zamiast zawiadamiania sądu rodzinnego. Choć opcja ta wydaje się bardzo korzystna w sytuacji, gdy mamy do czynienia z agresywnym uczniem, jednak tak naprawdę nie jest to zbyt korzystne rozwiązanie, bo nie dość, że nakłada na dyrektora nowe obowiązki, to jeszcze naraża go na konflikt z rodzicami, a w skrajnych przypadkach naraża go na odpowiedzialność karną.

Czytaj więcej

Wymagania w zakresie kwalifikacji opiekunów na wycieczkach szkolnych

Każda szkoła ma prawo organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, które odbywają się poza jej terenem. Uczniowie mogą także uczestniczyć w organizowanych przez szkołę zajęciach poza obiektami należącymi do szkoły.

Czytaj więcej