Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma,

które pomaga pedagogom w
codziennej pracy i śledzeniu
zmian prawnych

Problemy adaptacyjne ucznia w szkole i w klasie

Autor: Małgorzata Łoskot

Rozpoczęcie nauki szkolnej stanowi moment przełomowy w życiu dziecka, gdyż wiąże się ze zmianą środowiska i koniecznością przystosowania się do nowych warunków.

 J. Rembowski uważa, że przystosowanie to proces stopniowego poznawania i uczenia się zasadniczych czynności wymaganych od ucznia w początkowych klasach szkoły podstawowej, co oznacza przede wszystkim aktywne pokonywanie trudności w procesie czytania, liczenia, pisania, regulowanie swego stosunku do rówieśników, czynny udział w życiu klasy oraz świadczenie usług na rzecz tworzącego się kolektywu.

Tak naprawdę adaptacja dziecka do szkoły jest procesem rozłożonym w czasie i tak winna być rozpatrywana przez nauczycieli. Przebieg tego procesu uzależniony jest od wielu czynników, jakie można zakwalifikować do:

  • Grupy czynników endogennych, wśród których istotne są: płeć, wiek, indywidualne cechy układu nerwowego, stan zdrowia oraz ogólny poziom psychoruchowego rozwoju dziecka. Między tymi elementami zachodzi ścisła współzależność.
  • Grupy czynników egzogennych, związanych ze środowiskiem domowym dziecka oraz z nowym środowiskiem, do którego ma się ono przystosować. Wśród parametrów związanych z rodziną wymienione są: status społeczny, warunki bytowe, struktura formalna, liczba członków rodziny i wzajemne stosunki, między nimi postawy rodziców i związany z tym system wychowawczy.

Problemy adaptacyjne uczniów w młodszym wieku szkolnym

 Prawidłowa adaptacja ucznia do sytuacji szkolnej w pierwszych latach nauki determinuje poziom jego funkcjonowania w ciągu całej dalszej edukacji. Ma ona przebieg dynamiczny i wymaga ciągłego poszukiwania równowagi między możliwościami jednostki – ucznia, a wymaganiami otoczenia – szkoły i klasy.

Aby zobaczyć pełną wersję artykułu

Zamów prenumerate
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.