Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma,

które pomaga pedagogom w
codziennej pracy i śledzeniu
zmian prawnych

Model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie w szkole

Autor:

Indywidualizacja w procesie kształcenia jest podstawowym celem wprowadzanych przez MEN zmian legislacyjnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale osiągnięcie tego celu nie jest łatwe. Uczniowie to grupa niezwykle zróżnicowana pod względem potrzeb i możliwości.

Wprowadzanie zmian w polskiej edukacji mają ułatwić rozwiązania prawne, dotyczące przede wszystkim podejścia do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zostały one ujęte w pakiecie regulacji – nowych rozporządzeniach MEN1. Wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymienieni zostali zagrożeni niedostosowaniem społecznym i niedostosowani społecznie. Aby rozpoznać potrzeby edukacyjne tych uczniów, trzeba wiedzieć, które dzieci można zakwalifikować do danej kategorii, a tym samym, jaka jest różnica między obiema grupami?

Definicja
Diagnoza – „uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym” lub „uczeń niedostosowany społecznie” i rozróżnienie między tymi terminami nie jest takie proste. Ostatecznej, wielospecjalistycznej diagnozy powinni dokonać specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W literaturze przedmiotu można znaleźć kilka definicji nieprzystosowania społecznego, a wśród ich autorów nie ma niestety zgodności co do determinantów i mechanizmów psychospołecznych tego zjawiska. Pewne trudności w definiowaniu, a więc i diagnozowaniu niedostosowania społecznego może wprowadzać niejednorodne nazewnictwo – raz czytamy o „niedostosowaniu”, innym razem – „nieprzystosowaniu”. Specjaliści na ogół traktują oba terminy równoznacznie.


Między innymi: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

Aby zobaczyć pełną wersję artykułu

Zamów prenumerate
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.