Dział: Edukacja i wychowanie

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak reagować, kiedy dziecko masturbuje się w szkole?

Masturbacja to zachowanie normatywne, mieszczące się w repertuarze zachowań zdrowego, bezpiecznie rozwijającego się człowieka. Jednocześnie pojawianie się masturbacji z reguły wystrasza lub co najmniej niepokoi zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Jak powinno się na nią reagować?

Czytaj więcej

Plan pomocy dziecku i rodzinie oparty na ocenie funkcjonalnej

Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie każdego ucznia do samodzielnego życia w społeczeństwie, a celem edukacji włączającej jest rozwój dziecka na miarę jego możliwości. Aby tak się stało, trzeba działać według dobrze przygotowanego planu, podpartego rzetelną diagnozą uwzględniającą bardzo ważny element środowiskowy. Planu, który zapewni wsparcie zarówno dziecku, jak i jego rodzinie.

Czytaj więcej

Kreatywność i elastyczne myślenie – jak nauczyć w szkole kluczowych kompetencji przyszłości

Myślenie elastyczne oraz idąca z nim w parze kreatywność sprawdzają się, gdy trzeba połączyć ze sobą różne informacje, rozwiązywać zagadki i szukać nowych metod rozwiązywania złożonych problemów. Niestety, ponieważ nie charakteryzują się tym, co właściwe dla procesu analitycznego – odgórnym ukierunkowaniem – trudno poddać je ocenie, zapewnić informację zwrotną i trenować w szkolnych ławkach. Tym bardziej że brakuje dostępu do metodyki, a nauczyciele często boją się wyjść poza „swoją ramę”.

Czytaj więcej

Samoregulacja i uważność – pomoc uczniowi w radzeniu sobie ze stresem

Najnowsze osiągnięcia neuronauki odsłaniają tajemnicę tego, co zarządza naszym postępowaniem. Wyjaśnia to, dlaczego niektórzy uczniowie reagują na pewne stresujące sytuacje inaczej, niż tego byśmy chcieli. Okazuje się, że kluczem do rozwiązania problemów z reakcją na sytuacje stresowe nie jest samokontrola, a samoregulacja.

Czytaj więcej

Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 - jedyny taki program certyfikacyjno-rozwojowy dla szkół!

Od 1 czerwca 2022 r. placówki oświatowe z całego kraju mogą zgłaszać się do pionierskiego programu certyfikacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego. Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 to okazja do wyjątkowej pracy z uczniami i uczennicami połączona z niestandardowymi aktywnościami angażującymi także nauczycieli i rodziców. Dlaczego warto zgłosić swoją placówkę? Jakie korzyści czekają na uczestników Programu w zbliżającym się roku szkolnym?

Czytaj więcej

Granice ciała dziecka – gdzie zaczyna się, a gdzie kończy dziecko?

Asertywność, umiejętność odmawiania oraz świadomość zgody to ważne zagadnienia, o których powinniśmy pamiętać w edukacji, aby wychowywać świadome pokolenia, które powinniśmy wyposażyć w kompetencje niezbędne do budowania dobrych relacji z innymi i z samym sobą. Jak uczyć dziecko mówić „nie” i w jaki sposób przekazać koncept zgody, tak aby w przyszłych relacjach mogło być bezpieczne i aby nie przekraczało granic innych?

Czytaj więcej

Wykorzystanie nowych technologi w edukacji włączającej

Edukacja włączająca wkracza coraz szerzej do naszej rzeczywistości i choć czasem jej tak nie nazywamy, odbywa się już w prawie każdej (jeśli nie w każdej) placówce w Polsce. Jest ona często wyzwaniem dla społeczności szkolnej, wymaga bowiem ustalenia, jak mądrze, odpowiedzialnie i z szacunkiem dla każdego ją wdrażać, jak dostosować formy nauczania, jakie technologie i narzędzia wykorzystać, aby nauka była ciekawa dla każdego ucznia i każdej uczennicy. Przyszłość edukacji to nowe technologie i nie unikniemy ich coraz większego znaczenia w procesach edukacyjnych.

Czytaj więcej

Jak rozwijać kreatywność uczniów?

Mityczne pojęcie, odmieniane w edukacji przez wszystkie przypadki, a jednocześnie często błędnie rozumiane i nadmiernie powiązane z twórczością artystyczną lub technologiami. Kreatywność. Jak ją oswoić, aby dać szansę rozkwitnąć uczniom i uczennicom? Najnowsze badania pokazują, że to właśnie nastawienie nauczyciela ma decydujące znaczenie dla wspierania rozwoju tej cechy u młodych.

Czytaj więcej

Uczeń przejawiający zachowania agresywne w szkole

W dniu 13 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która daje dyrektorom szkół uprawnienie do karania uczniów, zamiast zawiadamiania sądu rodzinnego. Choć opcja ta wydaje się bardzo korzystna w sytuacji, gdy mamy do czynienia z agresywnym uczniem, jednak tak naprawdę nie jest to zbyt korzystne rozwiązanie, bo nie dość, że nakłada na dyrektora nowe obowiązki, to jeszcze naraża go na konflikt z rodzicami, a w skrajnych przypadkach naraża go na odpowiedzialność karną.

Czytaj więcej

Edukacja seksualna w polskich realiach szkolnych

W nowym cyklu szczególną uwagę poświęcimy seksualności młodych ludzi oraz istocie edukacji seksualnej w wychowaniu dzieci i młodzieży. W jakim celu i w jaki sposób próbować odnaleźć się w tematyce związanej z rozwojem psychoseksualnym człowieka, aby wspierać dobry, zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka? Czym są seksualność, seksualizacja i edukacja seksualna?

Czytaj więcej

Sztuka aktywnego uczenia się i nauka ponoszenia porażek

Sukces edukacyjny, jakiego pragniemy, to wypadkowa dwóch elementów: pracy ucznia i strategii nauczyciela, przy czym podstawą nauczycielskiej strategii jest budowanie rozwojowej postawy, bez której nie może nastąpić aktywne, czyli efektywne, uczenie się. Chcielibyśmy pokazać swoim podopiecznym, że warto uczyć się po prostu dla siebie, choć nie jest to łatwe zadanie w wadliwym systemie edukacji. Aby wspierać dzieci i młodzież, trzeba wyposażyć się w wiedzę na temat tego, jak uczyć uczenia się w realiach szkolnych, ponieważ umiejętność uczenia się to kluczowa kompetencja przyszłości oraz podstawa warsztatu, z jakim powinien wyjść ze szkoły każdy uczeń. Jak nauczyć swoich wychowanków aktywnego uczenia się?

Czytaj więcej

Jak przygotować środowisko szkolne i klasowe do pracy ze zróżnicowanym zespołem uczniów?

Różnorodność uczniów w szkole lub klasie ogólnodostępnej jest faktem. Tylko dzięki właściwemu zarządzaniu tą różnorodnością jest możliwe stworzenie środowiska dla każdego ucznia, aby bez względu na posiadane predyspozycje czy możliwości rozwojowe i edukacyjne mógł w szkole lub klasie zaspokajać wszystkie swoje potrzeby i uczyć się efektywnie. Jak tworzyć przyjazne środowisko dla wszystkich uczniów?

Czytaj więcej