Dział: Pod paragrafem

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-profilaktycznych

Każdy nauczyciel jest nie tylko dydaktykiem, ale powinien również być wychowawcą. Mimo że nie zawsze oficjalnie pełni tę funkcję, jego wpływ na rozwój i wychowanie uczniów jest ogromny. Dlatego nauczyciele to grupa zawodowa, która powinna posiadać kompetencje wychowawcze na wysokim poziomie. Zaliczamy do nich głównie: umiejętności komunikacyjne, nawiązywanie i podtrzymywanie prawidłowych relacji oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania problemów typowych dla danego etapu rozwojowego.

Czytaj więcej

Bezpiecznie na wycieczce szkolnej

Wycieczki to integralna część planu roku szkolnego, która pozwala szerzej rozwijać umiejętności i zdolności uczniów. Ich przygotowanie i przebieg wymagają od organizatorów wiele wysiłku i zaangażowania, by były atrakcyjne, a przede wszystkim bezpieczne dla wszystkich uczestników.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli

Resort edukacji, uwzględniając postulaty Najwyższej Izby Kontroli i środowisk oświatowych, przygotował szereg istotnych zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Zostały one skonkretyzowane w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych . W świetle planowanych zmian awans zawodowy nauczycieli ma zostać powiązany z systemem wynagradzania nauczycieli. 

Czytaj więcej

ABC nauczyciela mianowanego

Ostatni etap rozwoju zawodowego – obejmujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego – to okres, podczas którego nauczyciel ma osiągnąć mistrzostwo w zawodzie. Do tego etapu dochodzą pedagodzy o wybitnych osiągnięciach w pracy zawodowej. To spośród nich w przyszłości rekrutować się będą pracownicy nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół i placówek, eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultanci i doradcy metodyczni, a więc osoby decydujące o poziomie edukacji.

Czytaj więcej

Zanim rozpoczną się wakacje

Perspektywa zbliżających się wakacji pobudza wyobraźnię o czasie beztroskiej swobody i prawdziwie zasłużonego odpoczynku. Z chwilą otrzymania świadectwa szkolnego uczniowie wymazują z pamięci na dwa miesiące to, co łączy ich ze szkołą. Nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy też mają taką potrzebę i chętnie by to zrobili. Jednak niektórzy biorą głęboki wdech i jeszcze przed zasłużonym urlopem podejmują próbę przygotowania się na nowy rok szkolny. 

Czytaj więcej

Wymagania w zakresie kwalifikacji opiekunów na wycieczkach szkolnych

Każda szkoła ma prawo organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, które odbywają się poza jej terenem. Uczniowie mogą także uczestniczyć w organizowanych przez szkołę zajęciach poza obiektami należącymi do szkoły.

Czytaj więcej

Organizacja pracy placówki w trakcie ferii

W czasie ferii w szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Wiele z nich decyduje się na organizację w tym czasie wypoczynku dla uczniów zarówno w swoich siedzibach, jak i w formie wyjazdowej. Prawidłowe przygotowanie takiego wypoczynku nawet na terenie szkoły wymaga wypełnienia wielu formalności.

Czytaj więcej

Diagnoza podstawą przeciwdziałania narkomanii

25 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 214). Najważniejszą i najpilniejszą kwestią, jaka została wprowadzona w tej regulacji, jest konieczność dokonania diagnozy zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej

Urlopy nauczycielskie w świetle nowych przepisów oświatowych

Rok szkolny 2017/2018 prawdopodobnie będzie ostatnim rokiem, w którym nauczyciele (w tym dyrektorzy) będą wykonywali zadania służbowe w dotychczas ukształtowanym czasie pracy. Jeszcze szybciej – według założeń MEN od dnia 1 stycznia 2018 r. – nauczyciele będą korzystali z niektórych urlopów, w tym związanych z rodzicielstwem, na zmodyfikowanych zasadach.

Czytaj więcej