Dział: SI w pracy pedagoga

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wybiórczość pokarmowa w kontekście integracji sensorycznej

Nauczyciele często borykają się z wieloma problemami wynikającymi z zaburzeń integracji sensorycznej uczniów. Na lekcjach można obserwować dzieci nie tylko mające problemy z zakresu małej i dużej motoryki, ale także przejawiające trudności z koncentracją, uwagą czy pamięcią. Do tego mogą dojść kłopoty z przyjmowaniem pokarmów, czyli tzw. wybiórczość pokarmowa. Jak można pomóc uczniowi z takim problemem?

Czytaj więcej

Rozwój mowy a zaburzenia integracji sensorycznej

W placówkach oświatowych można zaobserwować coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają liczne trudności. Mają zaburzenia mowy, problemy w nauce i zachowaniu. U większości z nich można również zdiagnozować zaburzenia SI. Czy poprawa integracji sensorycznej może wpłynąć pozytywnie na kształtowanie się umiejętności językowych?

Czytaj więcej

Wykorzystanie SI na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych

Obecnie środowisko edukacyjne coraz więcej uwagi poświęca dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, czyli uczniom, u których zdiagnozowano spektrum różnego rodzaju objawów znacznie utrudniających lub wręcz uniemożliwiających funkcjonowanie w kilku obszarach, m.in. ruchowym, społecznym, emocjonalnym, sensorycznym, komunikacyjnym czy poznawczym. Problemy te w dużym stopniu obniżają jakość życia tych dzieci i sprawiają, że mają one trudności z pełnieniem ról społecznych. W związku z tym bardzo dużą wagę przykłada się do właściwego udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przez szkołę. Podpowiadamy, jak w jego ramach wykorzystać metody integracji sensorycznej.

Czytaj więcej

Dieta sensoryczna w szkole i w domu

Dieta sensoryczna to specjalnie opracowany i dostosowany do każdego dziecka zestaw aktywności, ćwiczeń, zadań i stymulacji, których celem jest dostarczenie układowi nerwowemu odpowiednich bodźców, potrzebnych do zachowania uwagi i koncentracji w ciągu całego dnia. Z czego powinna się składać właściwie przygotowana dieta sensoryczna i jakie cele pozwoli osiągnąć u dzieci z zaburzeniami SI?

Czytaj więcej

Terapia ręki

Terapia ręki to nie tylko praca stolikowa i rysowanie szlaczków. 
Wręcz przeciwnie, takie czynności i zadania znajdują się na końcu naszej drogi, kiedy możemy już zaobserwować jakiekolwiek efekty podejmowanych przez nas działań.
Tylko patrząc w całościowy sposób na rękę i jej znaczenie, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces.

Czytaj więcej

Wykorzystanie SI w pracy dydaktycznej – praktyczne wskazówki dla nauczycieli

Praca w szkole jest niezwykle trudna i wymagająca. Nauczyciel ma już nie tylko uczyć, lecz także diagnozować potrzeby dzieci i podejmować działania zmierzające do ich zaspokojenia. Biorąc pod uwagę, że klasa szkolna to zbiór indywidualności, trudno jest znaleźć takie rozwiązania, które będą odpowiednie dla wszystkich. Należy więc jak najrzetelniej ocenić aktualną sytuację i dobrać takie metody i techniki dydaktyczno-wychowawcze, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie, a nauczyciele czerpali jak najwięcej radości i satysfakcji z pracy, którą wykonują.

Czytaj więcej

Sposoby wsparcia dziecka z zaburzeniami SI w szkole

W środowisku szkolnym coraz częściej mamy do czynienia z uczniami, którzy wydają nam się krnąbrni i nieposłuszni. Niekiedy odnosimy wrażenie, że ich zachowanie to efekt złośliwości, którą mają w sobie, tymczasem może ono być niezależne od nich i wynikać z niewłaściwego przetwarzania bodźców sensorycznych. Podpowiadamy, w jaki sposób wspierać w szkole dzieci z zaburzeniami SI.

Czytaj więcej

Rozpoznawanie zaburzeń SI u dzieci

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci przejawiających różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale też specyficzne trudności w uczeniu się. W naszym nowym cyklu chcemy jednak szczególną uwagę poświęcić grupie dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.

Czytaj więcej

Znaczenie integracji sensorycznej dla prawidłowego rozwoju dziecka

Praca w szkole jest niezwykle trudna i wymagająca, wiąże się z ciągłym dokształcaniem i podnoszeniem swoich kompetencji. Nauczyciel, pedagog czy psycholog muszą na bieżąco aktualizować swoją wiedzę na temat zaburzeń czy trudności dydaktycznych, z którymi mierzą się ich podopieczni. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że coraz częściej mamy do czynienia z zaburzeniem integracji sensorycznej. Czym ono jest i jak można je rozpoznać? Czym w ogóle jest integracja sensoryczna i w jaki sposób determinuje prawidłowy rozwój dziecka? Zapraszamy do lektury tekstu z nowego cyklu: SI w pracy pedagoga.

Czytaj więcej