Dział: Terapia pedagogiczna w szkole

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dziecko nieśmiałe wyzwaniem dla nauczycieli

Nieśmiałość może powodować cierpienie, sprzyja niepowodzeniom szkolnym oraz negatywnie wpływa na poczucie własnej wartości dziecka i jego dalsze funkcjonowanie w dorosłym życiu. Warto więc zapoznać się z obrazem dzieci nieśmiałych i zwrócić uwagę na formy ich wsparcia i podjęcie takich oddziaływań, aby możliwe stało się zaangażowanie ich w życie szkoły, klasy i pojedyncze zajęcia.

Czytaj więcej

Zaburzenia na tle lękowym i emocjonalnym u dzieci w wieku szkolnym

Dzieciństwo jest okresem pełnym wyzwań i trudności. W tym czasie dziecko nie tylko zdobywa wiedzę o otaczającym je świecie, lecz także musi zmierzyć się z wieloma zmianami zachodzącymi w jego rozwoju poznawczym, emocjonalnym i fizycznym. Dużą zmianą w życiu młodego człowieka staje się pójście do szkoły. Okazuje się bowiem, że nagle ludzie dorośli zaczynają mieć różnego rodzaju oczekiwania, którym trudno jest sprostać. Rodzice i nauczyciele wymagają samodzielności i zaradności oraz realizacji coraz to nowych wyzwań.

Czytaj więcej

Jak pracować z dzieckiem zdolnym?

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest zwracanie uwagi na wszechstronny rozwój uczniów i zapewnienie im takich warunków, które przyczynią się do rozwijania aktywności własnej. Chodzi tutaj o dostarczenie odpowiednich bodźców i modelowanie sytuacji dydaktyczno--wychowawczych wspierających kreatywność dzieci.

Czytaj więcej

Specyficzne trudności w nauce, czyli jak pracować z dzieckiem z dysleksją

Uczeń z dysleksją w klasie oznacza dla nauczyciela m.in. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i dostosowanie metod i środków do indywidualnych potrzeb dziecka. Na czym owo dostosowanie wymagań dokładnie polega i dlaczego nauczyciele się tego obawiają?

Czytaj więcej

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną wyzwaniem dla szkoły

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną nie jest łatwa. Wymaga dużego zaangażowania i cierpliwości ze strony nauczyciela. Jakie elementy należy uwzględnić przy organizowaniu nauczania dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie zastosować metody, by umożliwić mu kształcenie?

Czytaj więcej

Dziecko z ADHD w klasie – jak ułatwić mu funkcjonowanie?

W szkołach uczy się coraz więcej dzieci, które przejawiają różnego rodzaju zaburzenia lub nie radzą sobie z powszechnie obowiązującymi normami. Należy więc dostosować metody i formy pracy oraz znaleźć złoty środek, aby każdy uczestnik procesu dydaktycznego czuł się usatysfakcjonowany.

Czytaj więcej

Uczeń z zespołem Aspergera – praktyczne wskazówki dla pedagogów

Każdy nauczyciel lub pedagog spotyka się w swojej praktyce z dziećmi przejawiającymi różnego rodzaju zachowania. Czasem są to dzieci grzeczne i posłuszne, a czasem trudne i wymagające. Nie zawsze mają oni wiedzę na temat tego, w jaki sposób rozmawiać z danym uczniem, jak mówić, aby ich słuchano, i jak egzekwować prawidłowe zachowania.

Czytaj więcej

Wybrane metody wsparcia dziecka z autyzmem w szkole

Edukacja jest podstawowym prawem każdego człowieka, dlatego wszystkie dzieci muszą mieć zapewniony swobodny do niej dostęp. Wśród podopiecznych z różnego rodzaju trudnościami i problemami szkolnymi coraz częściej mamy do czynienia z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jakiego wsparcia może im udzielić terapeuta pedagogiczny?

Czytaj więcej

Najważniejsze działania terapeuty pedagogicznego

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami stanowią w szkole coraz liczniejszą grupę. Zadaniem nauczycieli i pedagogów jest podejmowanie działań, mających pomóc tym dzieciom opanować bieżący materiał i przyczynić się do odniesienia przez nie sukcesu edukacyjnego.

Czytaj więcej