Dołącz do czytelników
Brak wyników

Materiały do pobrania

Studium przypadku

Wydanie

Formaty

PDF

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Uczeń z opinią o specyficznych trudnościach w nauce o charakterze głębokiej dysleksji, dysgrafii i dysortografii  – case study
Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz
 

Coraz częściej w praktyce szkolnej nauczyciel ma do czynienia z różnego rodzaju opiniami i orzeczeniami. Są one wydawane przez poradnie psychologicznopeda gogiczne na podstawie przeprowadzonej diagnozy umiejętności dziecka oraz jego dojrzałości emocjonalnej. Celem nadrzędnym takiej diagnozy jest zdobycie wiedzy niezbędnej do tego, aby zaradzić problemom i udzielić odpowiedniego wsparcia zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich rodzicom. 

Na podstawie uzyskanych w ten sposób wiadomości budowana jest opinia lub orzeczenie, które pozwalają w dalszej kolejności na wdrażanie w szkole działań i programów pomocowych oraz niezbędnej dokumentacji, na podstawie której organizowane są m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, terapia z zakresu integracji sensorycznej, socjoterapia.