Dołącz do czytelników
Brak wyników
ZAPOWIEDŹ  
format A5, liczba stron: 150
data wydania: wrzesień 2019
ZAPOWIEDŹ  
Program ochrony dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych
Procedury przeciw przemocy emocjonalnej, seksualnej i fizycznej
79,00 zł netto
82,95 zł brutto

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia biją na alarm! Istnieje pilna potrzeba podjęcia skutecznych działań ze strony opiekunów dydaktyczno – wychowawczych, których zadaniem jest  obserwacja swoich podopiecznych pod kątem zdrowia psychicznego. Trzeba zwracać uwagę na symptomy zachowań dziecka, gdyż skutkiem przemocy jest depresja, zaburzenia lękowe czy samobójstwa dzieci.

Statystyki są zatrważające, Polska pod względem samobójstw nieletnich  znalazła się na drugim miejscu w Europie!

Na każdym nauczycielu z Państwa placówki ciąży ogromna odpowiedzialność za ochronę zdrowia psychicznego i bezpieczeństwo dzieci.  Wychodząc naprzeciw potrzebom, dzięki naszej publikacji każdy nauczyciel dostaje gotowe instrukcje postępowania:

  • W jaki sposób przeciwdziałać seksualizacji dzieci i młodzieży w szkole oraz wprowadzić profilaktykę zdrowia psychicznego,
  • Jakie symptomy mogą przejawiać dzieci będące ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej?
  • Jakie podjąć kroki w przypadku stwierdzenia sygnałów, które mogą wskazywać na krzywdzenie dzieci?
  • W jaki sposób podjąć trudną rozmowę z rodzicami?
  • Jak stworzyć zespół kryzysowy w placówce dla dziecka będącego ofiarą czynów pedofilskich?
  • Jak wygląda konkretna ścieżka zgłaszania przemocy wobec dzieci?
  • W jaki sposób przeciwdziałać zatrudnianiu osób ze skłonnościami przemocowymi?

Ważne:

  • Zaleca się, aby instrukcje zostały umieszczone w pomieszczeniach ogólnodostępnych dla każdego nauczyciela.
  • Instrukcje zawierają proste  i zrozumiałe procedury gotowe do wykorzystania w każdej sytuacji zagrożenia.
  • Wszystkie etapy interwencji zostały skonsultowane z psychologiami i ekspertami oświaty.

SPIS TREŚCI:
 

PRZEMOC NA TLE EMOCJONALNYM
1. Dziecko jako ofiara przemocy emocjonalnej – jak dostrzec problem?

Obserwacja dziecka dotkniętego przemocą emocjonalną 
Objawy i rozpoznanie – jakie zachowania powinny nas zaniepokoić? 
Rozmowa z dzieckiem – o co pytać i w jaki sposób?
2. Komunikacja z rodzicami dziecka będącego ofiarą na tle emocjonalnym - jak rozmawiać?

Etapy rozmowy z rodzicem dziecka 
Strategia rozmowy interwencyjnej 
Schematy rozmów
3. Profilaktyka i procedury postępowania:

Jak stworzyć zespół kryzysowy w placówkach szkolno-wychowawczych 
Konkretna ścieżka zgłaszania przemocy – interwencja krok po kroku 
Dokumentacja obowiązująca organy odpowiedzialne za zgłoszenie zdarzenia przemocowego
PRZEMOC NA TLE SEKSUALNYM
1. Dziecko jako ofiara molestowania seksualnego – jak dostrzec problem?

Obserwacja dziecka pod kątem przemocy na tle seksualnym – jak powinna przebiegać?
Objawy i rozpoznanie – jakie zachowania powinny nas zaniepokoić?
Rozmowa z dzieckiem – o co pytać i w jaki sposób?
2. Komunikacja z rodzicami dziecka będącego ofiarą przemocy seksualnej – w jaki sposób podjąć rozmowę?

Etapy rozmowy z rodzicem dziecka
Strategia rozmowy interwencyjnej
Schematy rozmów
3. Profilaktyka i procedury postępowania:

Budowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat przejawów zjawiska seksualizacji
W jaki sposób promować postawy i zachowania sprzeciwiające się stereotypizacji płciowej i uprzedmiotowieniu w placówkach oświatowych?
Jak stworzyć zespół kryzysowy w placówkach szkolno-wychowawczych
Konkretna ścieżka zgłaszania przemocy – interwencja krok po kroku
Dokumentacja obowiązująca organy odpowiedzialne za zgłoszenie zdarzenia przemocowego
PRZEMOC FIZYCZNA
1. Dziecko jako ofiara przemocy fizycznej – jak dostrzec problem?

Proces obserwacji dziecka – jak powinien przebiegać?
Symptomy i rozpoznanie  – co powinno nas zaniepokoić?
Rozmowa z dzieckiem – o co pytać?
2. Komunikacja z rodzicami dziecka będącego ofiarą przemocy fizycznej

Etapy rozmowy z rodzicem dziecka – jak rozmawiać?
Strategia rozmowy interwencyjnej
Schematy rozmów
3. Procedury postępowania:

Stworzenie zespołu kryzysowego  w placówkach szkolno-wychowawczych
Konkretna ścieżka zgłaszania przemocy – interwencja krok po kroku
Dokumentacja obowiązująca organy odpowiedzialne za zgłoszenie zdarzenia przemocowego
PRZECIWDZIAŁANIE ZATRUDNIANIA OSÓB ZE SKŁONNOŚCIAMI PRZEMOCOWYMI
Na co zwracać uwagę podczas rozmowy z potencjalnym pracownikiem? – wytyczne psychologa
Przykładowe pytania na rozmowach rekrutacyjnych
 

Zasady ochrony dzieci w praktyce wychowawczej są skierowane do przedszkoli, szkół, szpitali, klubów sportowych, instytucji kultury i animacji, ośrodków wypoczynkowych i innych placówek sprawujących opiekę dydaktyczno – wychowawczą.