Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuł sponsorowany

25 listopada 2020

Realne kompetencje zdobyte online

0 303

Rok 2020 jest nietypowy, trudny i zarazem ciekawy dla edukacji. Z jednej bowiem strony ciężko nauczać dzieci i młodzież za pośrednictwem komputera. Bezpośrednia relacja z młodym człowiekiem to jednak ważna sfera szkolnictwa. A z drugiej strony dla studentów i dorosłych, w tym ciągle spragnionych wiedzy i ambitnych nauczycieli, otworzyły się niespotykane wcześniej możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Mowa oczywiście o studiach podyplomowych oraz szkoleniach, które w obecnym czasie również odbywają się zdalnie. Dzięki wykładom online można je realizować wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Warto z tego skorzystać!

Studia podyplomowe w sieci – czy warto?

Zawód nauczyciela jeszcze nigdy nie miał przed sobą tylu wyzwań, co obecnie. Nie chodzi tylko o nauczanie zdalne, które przyniosła ze sobą pandemia. Współczesny świat stawia przed pedagogami i uczniami mnóstwo wyzwań społecznych, kulturalnych, psychologicznych. Wiedza zdobyta kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu potrzebuje aktualizacji. Dlatego studia podyplomowe oraz szkolenia i kursy są niezbędne w obecnej pracy nauczyciela. To miejsce nie tylko zdobywania aktualnej wiedzy, ale także dialogu, wsparcia i wymiany doświadczeń. 

POLECAMY

Mimo iż pandemia przyniosła ze sobą wiele utrudnień i przeciwności, to możliwość odbycia szkoleń i studiów podyplomowych za pośrednictwem Internetu dla wielu okazała się sporym ułatwieniem. W końcu nie trzeba przeznaczać czasu na dojazdy oraz ponosić dodatkowych kosztów na transport i noclegi. Wykłady, konsultacje, kursy i szkolenia można odbyć we własnym domu! Ponadto w wielu miejscach można starać się o dofinansowanie w celu pokrycia części kosztów. To wszystko przemawia na korzyść tej formy studiów.

Decyzja podjęta – co dalej?

W obecnym czasie oferta studiów podyplomowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe jest bardzo szeroka i łatwo pogubić się w gąszczu informacji. Warto zatem przyjąć podstawowe kryteria, dzięki którym każdy nauczyciel wybierze najlepszą dla siebie opcję.

Kto wchodzi w skład kadry naukowej?

Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa w podjęciu decyzji, czy podjąć dane studia podyplomowe czy nie? W końcu to od kadry naukowej zależy poziom nauczania i jakość przekazywanej wiedzy, a w konsekwencji realne kompetencje zawodowe, które zostaną wykorzystane w przyszłej pracy. Od wykładowców należy wymagać odpowiedniego stopnia naukowego oraz doświadczenia w pracy dydaktycznej. Informacji o kadrze naukowej można zasięgnąć na stronie internetowej uczelni lub bezpośrednio w sekretariacie.

Jakie koszty?

Nie da się ukryć, że zarówno studia podyplomowe, jak i szkolenia, mogą okazać się sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Dlatego przed przystąpieniem do rekrutacji warto dowiedzieć się, czy:

 • oprócz opłaty za studia istnieją dodatkowe koszty za np. wydanie dyplomu, zaświadczeń czy materiałów dydaktycznych;
 • jest możliwość rozłożenia czesnego na raty i czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami;
 • są konsekwencje (i jakie?) za opóźnienia w opłatach.

Proponowany program i organizacja zajęć

Warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda program zajęć. W jakiej formie przeprowadzane są zajęcia? Czy są to głównie wykłady, a może ćwiczenia, zajęcia praktyczne czy warsztaty? Kolejną ważną kwestią jest organizacja zajęć. Głównie chodzi o czas, czy mają one miejsce w weekendy czy też w ciągu tygodnia np. wieczorami? To niezwykle istotne, jeśli ktoś pracuje od poniedziałku do piątku i dysponuje jedynie wolnymi weekendami. Warto pamiętać, że niektóre uczelnie mogą dostosować program do indywidualnych potrzeb studenta, co w niektórych przypadkach jest niezwykle przydatną opcją.

Instytut Studiów Podyplomowych – idealna opcja dla nauczycieli

Wszystkie powyższe kryteria bez wątpienia spełnia Instytut Studiów Podyplomowych, który wraz z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną z Brzegu oferuje studia podyplomowe online m.in. na następujących kierunkach:

 • bibliotekoznawstwo
 • biologia
 • chemia
 • dietetyka i psychologia zdrowia
 • doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 • integracja sensoryczna
 • logopedia i neurologopedia
 • matematyka
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zarządzanie oświatą
 • pedagogiki specjalne jak: tyflopedagogika, surdopedagogika, autyzm, oligofrenopedagogika czy diagnoza i terapia, jak również wiele wiele innych.

Oferta jest niezwykle szeroka i obejmuje także specjalistyczne szkolenia, jak choćby:

 • depresja, lęk i zaburzenia nastroju. Jak pracować z uczniem, który jest ich ofiarą?
 • kształtowanie kompetencji społecznych u małego dziecka,
 • seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • techniki skutecznego zapamiętywania oraz wiele innych odpowiadających na potrzeby współczesnego nauczyciela i pedagoga.

Warto skorzystać ze studiów podyplomowych i szkoleń dostępnych w Instytucie Studiów Podyplomowych, by podnieść kwalifikacje zawodowe zdobyć nowe doświadczenia i nabyć kompetencji potrzebnych w codziennej, trudnej pracy nauczyciela i pedagoga. Jeszcze nigdy nie były one tak blisko, w zasięgu jednego kliknięcia.

Przypisy