Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konflikt między rodzicami a szkołą w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej...

Obecnie w zasadzie nie ma już dzieci, które nie miałyby jakichś dysfunkcji, zaburzeń czy trudności. Tak twierdzą lekarze, psycholodzy i terapeuci, a wtórują im nauczyciele, wskazując, że nawet 30–40% uczniów w każdej klasie ma jakieś problemy edukacy...

8 kwietnia 2020

Żeby czuli się bezpiecznie – potrzeby dzieci i młodzieży w sytuacji...

I nagle zmieniło się wszystko… świat się zatrzymał… ludzie zostali w domach… Nie ma dzieci w piaskownicach, rodzin w kinach i restauracjach, spotkań ze znajomymi… Ale edukacja jest nadal, bo rozwoju człowieka nic nie jest w stanie zatrzymać.

8 kwietnia 2020

Specyficzne trudności w nauce, czyli jak pracować z dzieckiem...

Uczeń z dysleksją w klasie oznacza dla nauczyciela m.in. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i dostosowanie metod i środków do indywidualnych potrzeb dziecka. Na czym owo dostosowanie wymagań dokładnie polega i dlaczego nauczyciele się tego obawi...

24 lutego 2020

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną wyzwaniem dla...

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną nie jest łatwa. Wymaga dużego zaangażowania i cierpliwości ze strony nauczyciela. Jakie elementy należy uwzględnić przy organizowaniu nauczania dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie...

24 lutego 2020

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Pracownia pedagogiczna

Nie taka porażka straszna, jak ją malują

Obecnie lansowane wzorce nie pozostawiają człowiekowi wyboru: musi w życiu „coś osiągnąć”, musi zrobić karierę. Każdy dzień stwarza wciąż nowe możliwości i daje kolejne szanse. A jednostka, niezależnie od wieku i wykonywanych zajęć, daje się wciągnąć w tę manipulację. Z zachwytem przyjmuje oznaki najdrobniejszych sukcesów, próbując równocześnie bagatelizować znaczenie niepowodzeń i błędów, by nie znaleźć się na marginesie życia społecznego. Tak też funkcjonują nauczyciele i ich uczniowie. Tymcza...

8 kwietnia 2020

Lekcja wychowawcza z pomysłem
Za drzwiami gabinetu

UDZIELANIE WSPARCIA RODZICOM W CZASIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA...

Od 16 marca 2020 r. zamknięte są żłobki, przedszkola i szkoły. Pozamykano też uczelnie, kina i teatry, restauracje, zakłady usłu...

8 kwietnia 2020

WYKORZYSTANIE DRAMY NA ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH

Drama to jedna z metod pedagogicznych rekomendowanych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jej podstawą jes...

24 lutego 2020

WSPÓŁPRACA SPECJALISTY Z WYCHOWAWCĄ KLASY

Wpółdziałanie specjalisty z nauczycielem wychowawcą to obowiązek nie tylko ustawowy, lecz także wynikający z etyki wykonywanego...

5 grudnia 2019

Skuteczne motywowanie ucznia do korzystania z pomocy specjalisty...

Obowiązkiem szkoły jest zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu uczniowi, który jej potrzebuje, zarówno ze ws...

4 listopada 2019

Twarzą w twarz
Narzędziownia