Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecane artykuły

Zaburzenia lękowe czy zaburzenia nastroju – jakie przejawy...

Lęk jest naturalnym stanem emocjonalnym, który zwraca uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo i mobilizuje do poradzenia sobie z nim. Przykładowo, gdy ktoś widzi rozpędzony samochód jadący w jego kierunku, odczuwa lęk i chowa się w bramie, dzięki czem...

16 grudnia 2021

Zalety pracy w małych grupach seminaryjnych. Co do praktyki...

Praca nauczyciela i nauczycielki jest trudna metodycznie i bardzo obciążająca emocjonalnie. Niestety, naszą pracę z uczniami w większości prowadzimy samotnie. Jak tę tradycję zmienić w mało obciążający nauczycieli sposób?

15 grudnia 2021

Jak organizować zajęcia doradztwa zawodowego w odpowiedzi...

Poszukując optymalnych rozwiązań pozwalających na organizację efektywnych zajęć z doradztwa zawodowego w szkole, należy mocno osadzić je w warunkach, które stwarza współczesny postpandemiczny rynek pracy. Dlatego tak istotne jest, aby nowoczesna szko...

15 grudnia 2021

W jaki sposób szkoła uczy dzieci odpowiedzialności za własne...

Wolność i odpowiedzialność to dwa aspekty dokonywania świadomych wyborów, podejmowania przemyślanych decyzji. W najprostszym ujęciu wolność „opisuje sytuację braku zewnętrznego przymusu”. Odpowiedzialność rozumiemy z kolei jako: „obowiązek ponoszenia...

15 grudnia 2021

Pracownia pedagogiczna

Metoda sześciu kapeluszy

Nie sposób wyobrazić sobie współczesnej szkoły bez nowatorskich rozwiązań i działań, które uatrakcyjniają proces edukacyjny. Aktywne i nowoczesne metody pracy przyspieszają zdobywanie wiedzy, dają możliwość doświadczania nowych rzeczy oraz przyczyniają się do poprawy umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji pomiędzy rówieśnikami. Jednocześnie wpływają one na rozwijanie zainteresowań i otwartość na otaczający świat. Dzieci łatwiej zapamiętują wiadomości, jeśli temat jest dla nich ciekawy,...

10 czerwca 2021

Za drzwiami gabinetu

Uczeń z zespołem Tourette’a − jak dostosować formy i metody pracy...

Gdy do klasy trafia dziecko z tikami, często trudno jest nam zrozumieć, dlaczego uczeń ten nie jest w stanie kontrolować swojego...

5 czerwca 2020

Rywalizacja na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej...

Dzisiejsza szkoła nastawiona jest na współzawodnictwo, konkurencję, różnego rodzaju punktowanie, porównywanie i rankingi. Nic dz...

8 maja 2020

Jak rozmawiać z rodzicami nieprzekonanymi do pomocy psychologiczno-pedagogicznej?...

Od szkolnych specjalistów oczekuje się wielu kompetencji zawodowych, w tym umiejętności prowadzenia konstruktywnych, skutecznych...

8 maja 2020