Magazyn dla wszystkich, którzy pragną wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju

Głos Pedagogiczny to czasopismo skierowane do pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli-wychowawców. Zawiera propozycje i przykłady sprawdzonych metod pracy w zakresie diagnozowania uczniów oraz działań wychowawczych i profilaktycznych.
8 numerów w roku
64 strony
 
ponad 140 numerów archiwalnych
15 lat na rynku
 

Poznaj naszych autorów

 

Stałe działy

Temat miesiąca

 
Znajdziesz tu najbardziej aktualne zagadnienia w pracy pedagoga wraz z omówieniem.
czytaj przykładowy artykuł >>

Dokumentacja pedagoga

 
Otrzymasz gotowe wzory dokumentów, które pomogą Ci w organizacji pracy z uczniem.
czytaj przykładowy artykuł >>

Zdrowie psychiczne

 
Znajdziesz tu artykuły dotyczące zdrowia psychicznego nastolatków, z których dowiesz się więcej na temat pracy z uczniem w kryzysie psychicznym, dzieckiem z zaburzeniami/chorobami oraz nastolatkiem, u którego zaobserwowano niepokojące i problemowe zachowania.
czytaj przykładowy artykuł >>

Interwencja kryzysowa

 
Dowiesz się więcej na temat działań z zakresu prewencji i interwencji w sytuacjach kryzysowych. Nasi specjaliści omówią postępowanie m.in. w sytuacji dziecka w kryzysie suicydalnym oraz ucznia doświadczonego przemocą domową lub rówieśniczą.
czytaj przykładowy artykuł >>

Neurodydaktyka

 
Otrzymasz sprawdzone metody i techniki neurodydaktyczne, które będziesz mógł wprowadzić do swojej codziennej pracy z uczniami, dzięki czemu wyposażysz swoich wychowanków w kompetencje przyszłości.
czytaj przykładowy artykuł >>

Potencjał neuroróżnorodności

 
Skutecznie wesprzesz uczniów z SPE i poznasz metody pracy z dziećmi, które doskonale sprawdzą się w klasach neuroróżnorodnych w ramach edukacji włączającej.
czytaj przykładowy artykuł >>

Zajęcia z pomysłem

 
Otrzymasz gotowe scenariusze zajęć na lekcję z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym, które dotyczą m.in. cyberprzemocy, uzależnień od substancji psychoaktywnych, akceptacji i tolerancji.
czytaj przykładowy artykuł >>

Nowe technologie w edukacji

 
Zaznajomisz się z nowymi technologiami, które umiejętnie i odpowiedzialnie wprowadzisz do swojej codziennej pracy. Dowiesz się, jak w edukacji można wykorzystać sztuczną inteligencję (AI), jak korzystać z wirtualnej rzeczywistości oraz w czym mogą pomóc nam media społecznościowe.
czytaj przykładowy artykuł >>

Dobrostan pedagoga

 
Zadbasz o swoje samopoczucie, komfort i zdrowie psychiczne w pracy i poza nią. Nauczysz się jak stawiać granice zawodowe i poznasz techniki z zakresy terapii CBT (terapia poznawczo-behawioralna), które będą pomocne w codziennej pracy pedagoga i wychowawcy. .
czytaj przykładowy artykuł >>

SI w pracy pedagoga

 
Znajdziesz wskazówki do rozpoznawania zaburzeń integracji sensorycznej i wykorzystywania elementów terapii SI w codziennej pracy z uczniami.
czytaj przykładowy artykuł >>

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty

 
Będziesz posiadał na kolejne dwa miesiące, zawsze z podaniem podstawy prawnej – zestawienie wszystkich obowiązków wynikających z kalendarza pracy pedagoga szkolnego.
czytaj przykładowy artykuł >>
 

W najnowszym numerze m.in.:

DOBROSTAN NAUCZYCIELA

  • Radzenie sobie ze stresem w pracy psychologa i pedagoga - Czy szewc bez butów chodzi?

INTERWENCJA KRYZYSOWA

  • Strategie radzenia sobie w sytuacji wystąpienia przemocy rówieśniczej

NEURODYDAKTYKA

  • Jak pracować z uczniem mającym trudności z koncentracją?

NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI

  • 10 kompetencji przyszłości, które powinniśmy kształtować u dzieci i u siebie
 
 
 

Może zainteresują Ciebie również

Terapia Specjalna
Psychologia w Praktyce
 
Charaktery