Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego – metody i narzędzia ewaluacyjne

Otwarty dostęp Zdrowie psychiczne uczniów

Każdy program o charakterze profilaktycznym, a takim jest program ochrony zdrowia psychicznego uczniów, należy poddać corocznej wewnętrznej ewaluacji, czyli ocenie, tak systematycznej i obiektywnej, jak to tylko możliwe. Dzięki temu pozyskuje się wiarygodne i użyteczne informacje, pozwalające na wyciąganie wniosków dotyczących tego, co i dlaczego udało się zrealizować lub czego nie udało się osiągnąć i dlaczego tak się stało.

Czym jest ewaluacja programu? 

Jedna z popularniejszych definicji przyjmuje, że pojęcie to oznacza systematyczne gromadzenie informacji na temat przeprowadzonych działań, w celu wykorzystania ich do modyfikacji i podwyższania skuteczności tego typu działań w przyszłości. Zatem ewaluacja programów nie jest synonimem kontroli lub nadzoru, albowiem odnoszą się do niej takie określenia jak: zbieranie informacji, badanie, analizowanie oraz zdawanie relacji. Stąd niezbędny jej element stanowi wartościowanie działań, pojmowane jako badanie, czy działania i ich wyniki są wartościowe i użyteczne. Przy czym kryterium/kryteria wartości ustalają te osoby, które zaprogramowały dane działania oraz ich uczestnicy. 
W odniesieniu do programu profilaktycznego wyróżnia się trzy rodzaje ewaluacji: 

  • ewaluację celów – polegającą na sprawdzaniu, czy zaplanowane w programie cele zostały osiągnięte w zamierzonym czasie i przy wykorzystaniu zaplanowanych sposobów oraz środków; 
  • ewaluację wyników – czyli sprawdzanie wszystkich potencjalnych korzyści lub poniesionych strat, jakie odnieśli uczniowie poddawani zaplanowanym oddziaływaniom, np. przyrost wiedzy, rozwój umiejętności i kompetencji, zmiany w postawach, zachowaniu i stylu życia; 
  • ewaluację procesu – dotyczącą analizy programu działań, które umożliwiły lub utrudniły osiągnięcie celów i uzyskanie konkretnych efektów/rezultatów/wyników.

Od rodzaju prowadzonej ewaluacji zależą pytania ewaluacyjne, a te mogą być naprawdę bardzo zróżnicowane. Zazwyczaj jednak dotyczą: 

POLECAMY

...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI