Autor: Małgorzata Łoskot

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Pedagog szkolny i pedagog specjalny – dwóch specjalistów w jednej osobie

Z nowym rokiem szkolnym utworzono nowe stanowisko pedagoga specjalnego, które miało być wsparciem dla nauczycieli, odciążeniem pedagoga szkolnego, a także miało zwiększyć dostępność do pomocy pedagogiczno-psychologicznej w szkole. Jednak w niektórych szkołach zamiast dwóch specjalistów, mamy wciąż jedną osobę, która zaczęła pełnić dwa stanowiska. Doprowadza to często do dużego zagubienia pedagogów w ich organizacji pracy. Poznajcie wskazówki, które pomogą wam w dzieleniu obowiązków pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego.

Czytaj więcej

Jak nie przegrać z trudnym uczniem?

Wydawać by się mogło, że odpowiednie postępowanie wobec ucznia przejawiającego trudne zachowania nauczyciele mają już w małym paluszku. Jednak okazuje się, że temat trudnego ucznia jest wciąż ważny i powinien być podejmowany. W końcu mamy na co dzień do czynienia z różnymi sytuacjami, o których nie zawsze przeczytamy w książkach. Jak uniknąć pułapek w sposobie reagowania w trudnych przypadkach oraz jak wspierać nauczycieli w pracy z trudnym uczniem?

Czytaj więcej

Kwalifikacje zawodowe pedagoga specjalnego

Kwalifikacje zawodowe pedagoga specjalnego wciąż budzą wiele wątpliwości. Chcąc się dowiedzieć, jakie warunki należy spełnić, aby móc pełnić nowe szkolne stanowisko, warto zapoznać się z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 z późn. zm.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1769).

Czytaj więcej

Poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole

Bezpieczeństwo to temat, którym zajmują się niemal wszyscy. Począwszy od naukowców, psychiatrów, terapeutów, psychologów, a na nauczycielach i rodzicach kończąc. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży stało się w ostatnich latach jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed placówkami oświatowymi. Powód jest oczywisty: zagrożone poczucie bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży przyczynia się do powstawania różnych problemów edukacyjnych, wychowawczych, rozwojowych i zdrowotnych.

Czytaj więcej

Współpraca pedagoga specjalnego z dyrektorem szkoły

Powszechnie wiadomo, że współpraca grona pedagogicznego z dyrektorem szkoły warunkuje sprawne jej funkcjonowanie. Dlatego powinna przebiegać ciągle, na bieżąco i w szerokim zakresie. Dotyczy to również pedagoga specjalnego, nowego szkolnego specjalisty. Jak powinna wyglądać współpraca pedagoga specjalnego z dyrektorem szkoły?

Czytaj więcej

Rola rówieśniczego wsparcia wobec ucznia w kryzysie emocjonalnym lub w sytuacji traumy

Wspieranie uczniów w kryzysie emocjonalnym lub w sytuacji traumy to obowiązek szkoły. Jednak warto pamiętać, że nie tylko nauczyciele i szkolni specjaliści są osobami, które mogą nieść pomoc. Bardzo ważną rolę odgrywają tutaj rówieśnicy, którzy często w zwykłej rozmowie mogą zachęcić swojego kolegę lub koleżankę do poszukania pomocy u osoby dorosłej. Jak przygotować klasę do pełnienia takiej funkcji?

Czytaj więcej

Rola pedagoga we wspomaganiu wychowawczej roli rodziny

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe: „System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny” (Dz.U. 2022, poz. 655, 1079, 1116). Zadanie to uzasadnione jest przede wszystkim widocznymi nieprawidłowościami w odgrywaniu ról rodzicielskich, czego skutkiem bywa wychowawczy chaos w życiu dziecka, odbijający się na jego rozwoju, w tym również na zdrowiu psychicznym. Jak pedagog lub wychowawca może wspierać wychowawczą rolę rodziny?

Czytaj więcej