Autor: Małgorzata Łoskot

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kwalifikacje zawodowe pedagoga specjalnego

Kwalifikacje zawodowe pedagoga specjalnego wciąż budzą wiele wątpliwości. Chcąc się dowiedzieć, jakie warunki należy spełnić, aby móc pełnić nowe szkolne stanowisko, warto zapoznać się z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 z późn. zm.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1769).

Czytaj więcej

Poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole

Bezpieczeństwo to temat, którym zajmują się niemal wszyscy. Począwszy od naukowców, psychiatrów, terapeutów, psychologów, a na nauczycielach i rodzicach kończąc. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży stało się w ostatnich latach jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed placówkami oświatowymi. Powód jest oczywisty: zagrożone poczucie bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży przyczynia się do powstawania różnych problemów edukacyjnych, wychowawczych, rozwojowych i zdrowotnych.

Czytaj więcej

Współpraca pedagoga specjalnego z dyrektorem szkoły

Powszechnie wiadomo, że współpraca grona pedagogicznego z dyrektorem szkoły warunkuje sprawne jej funkcjonowanie. Dlatego powinna przebiegać ciągle, na bieżąco i w szerokim zakresie. Dotyczy to również pedagoga specjalnego, nowego szkolnego specjalisty. Jak powinna wyglądać współpraca pedagoga specjalnego z dyrektorem szkoły?

Czytaj więcej

Rola rówieśniczego wsparcia wobec ucznia w kryzysie emocjonalnym lub w sytuacji traumy

Wspieranie uczniów w kryzysie emocjonalnym lub w sytuacji traumy to obowiązek szkoły. Jednak warto pamiętać, że nie tylko nauczyciele i szkolni specjaliści są osobami, które mogą nieść pomoc. Bardzo ważną rolę odgrywają tutaj rówieśnicy, którzy często w zwykłej rozmowie mogą zachęcić swojego kolegę lub koleżankę do poszukania pomocy u osoby dorosłej. Jak przygotować klasę do pełnienia takiej funkcji?

Czytaj więcej

Rola pedagoga we wspomaganiu wychowawczej roli rodziny

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe: „System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny” (Dz.U. 2022, poz. 655, 1079, 1116). Zadanie to uzasadnione jest przede wszystkim widocznymi nieprawidłowościami w odgrywaniu ról rodzicielskich, czego skutkiem bywa wychowawczy chaos w życiu dziecka, odbijający się na jego rozwoju, w tym również na zdrowiu psychicznym. Jak pedagog lub wychowawca może wspierać wychowawczą rolę rodziny?

Czytaj więcej

Pedagog specjalny – zakres zadań i obowiązków nowego specjalisty

Jedna z ważniejszych ostatnio zmian w przepisach oświatowych dotyczy standaryzacji zatrudniania specjalistów szkolnych, do grona których dołączył od 1 września 2022 r. pedagog specjalny. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie obowiązku zatrudniania pedagoga specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolach innych niż specjalne. Dotyczy to również ich zespołów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także szkół artystycznych realizujących treści z zakresu kształcenia ogólnego. Jakie kwalifikacje trzeba spełniać na tym stanowisku? Jaki jest zakres zadań i obowiązków pedagoga specjalnego?

Czytaj więcej

6 kluczowych zagadnień niezbędnych w planowaniu pracy pedagoga na nowy rok szkolny

Planowanie jest jedną z ważniejszych czynności człowieka zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dzięki temu, że planujemy większość swoich działań, są one bardziej efektywne, konsekwentne i spójne. Rzecz jasna, nie da się zaplanować wszystkiego na 100%, bo zawsze może się zdarzyć coś nieoczekiwanego, czego nie przewidzimy lub zwyczajnie to przeoczymy, zwłaszcza pracując na co dzień z dziećmi i młodzieżą, na dodatek w rzeczywistości szkolnej, którą niemal każdego roku wyznaczają kolejne zmiany prawa oświatowego.

Czytaj więcej

Jakie zmiany prawne są planowane na wrzesień 2022 roku?

Od wielu lat, gdy rok szkolny zbliża się ku końcowi, resort edukacji informuje o planowanych zmianach w systemie polskiej oświaty. Tym razem mają one dotyczyć samych nauczycieli, w tym specjalistów szkolnych świadczących pomoc psychologiczno- -pedagogiczną. Oto, co nas czeka od 1 września 2022 r.

Czytaj więcej