Kontakt

Wydawca:
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

Redakcja:
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.glospedagogiczny.pl
redakcja@glospedagogiczny.pl

Redaktor Prowadzący:
Małgorzata Łoskot

Redaktor Naczelny:
Agata Klimaszewska
agata.klimaszewska@forum-media.pl

Zastępca Redaktor Naczelnej 
Weronika Zięciak 
weronika.zieciak@forum-media.pl

 

Biuro reklamy:
Adrianna Białas
Brand Manager
adrianna.bialas@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223
REGON: 631046924
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN
Rok założenia: 1997
Dyrektor: Magdalena Balanicka

Konto:
Bank PeKaO S.A.
51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Biuro Obsługi Klienta
Wiadomości prosimy kierować na adres e-mail: bok@forum-media.pl
lub przez formularz kontaktowy: https://e-forum.pl/kontakt

Kontakt dla Mediów
biuroprasowe@forum-media.pl