Nauka przez doświadczanie

Otwarty dostęp Pracownia innowacji

Nauka w szkole wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony wszystkich nauczycieli i pedagogów. Konieczne staje się podejmowanie działań, które mają na celu wspieranie rozwoju ucznia i organizowanie takich sytuacji szkolnych, które będą adekwatne do potrzeb i możliwości uczniów. Niezwykle ciekawym rozwiązaniem staje się praca z wykorzystaniem eksperymentów oraz uczenie się przez doświadczenie.

Zakłada się, że ludzie dużo aktywniej przyswajają wiedzę w sytuacji, kiedy samodzielnie mogą coś zrobić, obserwując efekty swoich działań. Warto mieć świadomość, że uczenie się przez doświadczenie ma swoje zastosowanie w takich obszarach, jak:

POLECAMY

 • sprawne i umiejętne rozwiązywanie pojawiających się problemów;
 • podejmowanie działań w obszarze projektowym;
 • prowadzenie treningu zawodowego;
 • systematyczne powtarzanie tego wszystkiego, co udało się wcześniej opanować i nauczyć;
 • budowanie zespołu i organizowanie pracy zespołowej;
 • prowadzenie rozwoju zarówno osobistego, jak również zawodowego;
 • organizowanie wypoczynku;
 • organizowanie edukacji nieformalnej;
 • wprowadzanie zmian społecznych;
 • planowanie edukacji przez przygodę.

Edukacja przez doświadczenie ma miejsce w sytuacji, kiedy dana jednostka wykonuje jakieś zadanie, które wywołuje u niej refleksję. Następnie dochodzi do przeprowadzenia krytycznego podsumowania, wyciągnięcia wniosków i wcielenia w życie wyniku przeprowadzonych działań. Dzięki temu dochodzi do zrozumienia świata oraz zachowania własnego i innych ludzi. 
Najważniejsze w tym obszarze staje się to, aby zawsze doprowadzać podejmowane przez siebie działanie do końca. Daje to wówczas możliwość przyjrzenia się z oddali wszystkim zdarzeniom, mającym miejsce w trakcie dochodzenia do konkretnych wniosków. Należy w trakcie sprawdzić, czy wydarzyło się coś, co mogło zaskoczyć osoby biorące udział w aktywnym zdobywaniu wiedzy poprzez działanie. 
Nauczyciel dający uczniom możliwość uczenia się przez doświadczenie powinien wykorzystać różnorodne metody i formy pracy sprzyjające refleksji i wyciąganiu odpowiednich wniosków. Do tego celu można wykorzystać takie działania jak:

 • wykonywanie odpowiednich rysunków oraz opowiadanie o tym, co udało się narysować;
 • prowadzenie rozmów/wymiany zdań w małych grupach – najpierw 3–4-osobowych, potem 6–8-osobowych, a na końcu na forum klasy, żeby podzielić się zebranymi spostrzeże...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI