„Masz okres?” W jaki sposób oswajać temat miesiączki w szkole?

Otwarty dostęp Edukacja i wychowanie

Rozumienie, jak działa ciało – własne i innych – to ważna umiejętność, dzięki której poruszamy się w świecie. Bez względu na to, czy dotyczy to naszych emocji i tego, jak objawiają się one w ciele, fizjologii różnych procesów zachodzących w organizmie, czy nieprawidłowości, których doświadczamy.

Nie tylko lekcje biologii

Dzisiaj już dużo częściej mówi się otwarcie o menstruacji. I to w taki sposób, żeby to nie był temat dotyczący wyłącznie doświadczających jej osób, ale w ogóle wszystkich ludzi. Nawet chłopcy czy inne osoby bez miesiączki mogą być w kontakcie z kimś, kto menstruuje, a wiedza na temat tego, co dzieje się wtedy w ciele, ma znaczenie. 

POLECAMY

Okres to temat poruszany najczęściej na lekcjach biologii. Działanie układu rozrodczego, w tym proces miesiączkowania, to jedna z istotnych funkcji w organizmie człowieka. Warto jednak wynieść temat poza lekcję biologii i nawiązywać do niego ogólnie w wymiarze rozwoju człowieka – zmian, emocji i uczuć, obaw czy trudności.

Kadra nauczycielska może pozostawać uważna na ten temat właściwie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej, jest to bowiem temat, który w niedalekiej przyszłości będzie bezpośrednio dotyczył uczących się w szkole dzieci. Uważność ta może zwracać się również w kierunku własnych myśli i uczuć na temat miesiączkowania. Czy jest to coś, co krępuje? Zawstydza? Może niepokoi? Obrzydza? Czy może wiąże się z pozytywnymi doświadczeniami, jest powodem do radości? Jakkolwiek przeżywamy ten temat, będzie to wpływać na nasze przekonania z nim związane, a to z kolei będzie mieć udział w kształtowaniu przekonań dzieci i młodzieży. 

Początek szkoły podstawowej 

Ważną kwestią w towarzyszeniu dzieciom w okresie ich dojrzewania jest wyprzedzanie różnych wątków z danego e...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI