Autor: Magdalena Śniegulska

dr; Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie SWPS w Katedrze Psychologii Klinicznej. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umiejętności rodzicielskich. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek założyciel Stowarzyszenia Wspólne Podwórko. Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych. Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak wspierać dzieci i młodzież w dobie kryzysu klimatycznego?

Zmiana klimatu niesie poważne zagrożenia dla zdrowia oraz przyszłości dzieci i młodzieży. Autorzy raportu The 2019 report of the Lancet Countdown on health and climate change alarmują, że jeśli wysiłki związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych nie przyniosą rezultatów, to dzieci urodzone współcześnie jeszcze za swojego życia będą żyły w świecie cieplejszym o kilka stopni Celsjusza. To oznacza życie w świecie, którego my nie znamy i nie chcielibyśmy poznać – całkowicie zmienionym i przekształconym pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym oraz zdrowotnym.

Czytaj więcej