Autor: Marzena Cypryańska

dr; Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadzi ćwiczenia i wykłady z psychologii społecznej, metodologii badań psychologicznych oraz kursy dotyczące psychologicznych i społecznych skutków zmiany klimatu. Kieruje Centrum Działań dla Klimatu i Transformacji Społecznych (4CAST) na Uniwersytecie SWPS. Jej badania dotyczą czynników determinujących zaangażowanie w działania na rzecz klimatu oraz zależności między dystresem związanym ze zmianą klimatu, zaangażowaniem w działania prośrodowiskowe i dobrostanem psychicznym. Autorka tekstów naukowych i popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru psychologicznych i społecznych konsekwencji zmiany klimatu. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak wspierać dzieci i młodzież w dobie kryzysu klimatycznego?

Zmiana klimatu niesie poważne zagrożenia dla zdrowia oraz przyszłości dzieci i młodzieży. Autorzy raportu The 2019 report of the Lancet Countdown on health and climate change alarmują, że jeśli wysiłki związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych nie przyniosą rezultatów, to dzieci urodzone współcześnie jeszcze za swojego życia będą żyły w świecie cieplejszym o kilka stopni Celsjusza. To oznacza życie w świecie, którego my nie znamy i nie chcielibyśmy poznać – całkowicie zmienionym i przekształconym pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym oraz zdrowotnym.

Czytaj więcej