Jak rozmawiać z rodzicami na temat kar fizycznych?

Otwarty dostęp Poradnik pozytywnego wychowania

Bycie rodzicem to jedna z najwspanialszych ról w życiu, której matki i ojcowie uczą się każdego dnia, stawiając czoła wielu wyzwaniom. Wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy mogą towarzyszyć rodzicom w tej drodze i wspierać ich. Bardzo dużo spotkań z rodzicami wynika z zaniepokojenia pracowników oświaty funkcjonowaniem dziecka w szkole lub z poszukiwania przez rodziców porad wychowawczych. Wiąże się to często z potrzebą poruszania podczas rozmów tematów trudnych i budzących wiele emocji. Jednym z takich tematów są kwestie dotyczące dyscyplinowania dzieci i stosowania kar fizycznych.

Rola psychoedukacji

Od 1 sierpnia 2010 r. ­stosowanie kar cielesnych wobec dzieci jest w Polsce prawnie zakazane. Raport z badań dotyczących postawy wobec kar fizycznych i ich stosowania, przeprowadzonych w 2022 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, wskazuje, że 23% badanych nie wie, że stosowanie kar cielesnych jest w naszym kraju prawnie zakazane, a 20% uważa, że nie jest. Możemy więc spotkać się z autentycznym zdziwieniem części rodziców, kiedy będziemy ich o tym informować. W Polsce nadal, niestety, występuje swoiste społeczne przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych, jednak obserwuje się zmiany w tym zakresie. Jak wynika ze wspomnianego wyżej raportu z badań, w Polsce obserwujemy znaczny wzrost liczby osób opowiadających się za prawnym zakazem stosowania kar cielesnych przez rodziców wobec własnych dzieci. Jednocześnie w tym badaniu prawie co piąty rodzic wskazał, że najważniejszym źródłem informacji na temat wychowywania dzieci jest dla niego psycholog/pedagog lub opiekun/nauczyciel dziecka w żłobku, przedszkolu czy w szkole. Pracownicy oświaty mogą wiec odgrywać bardzo istotną rolę w edukacji rodziców na temat szkodliwości stosowania kar fizycznych i budowania z dzieckiem współdziałania opartego na wzajemnym szacunku. 

POLECAMY

Negatywne skutki stosowania kar cielesnych

„Kary cielesne można zdefiniować jako jakiekolwiek działanie podjęte w celu ukarania dziecka, które, gdyby było skierowane przeciwko dorosłemu, stanowiłoby bezprawną napaść” (Rada Europy 2008, s. 7). Wiele badań...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI