Autor: Margaret Amaka Ohia-Nowak

dr, Językoznawczyni i kulturoznawczyni, certyfikowana trenerka międzykulturowa i antydyskryminacyjna. Adiunktka w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Koordynatorka Centrum Języka Inkluzywnego w Diversity Hub. Prowadzi szkolenia z zarządzania różnorodnością i komunikacji inkluzywnej oraz warsztaty z przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej w szkole. Autorka tekstów, scenariuszy zajęć i publikacji o empatii i włączaniu. Redaktorka naczelna Słownika empatycznego języka polskiego.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak uczyć komunikacji inkluzywnej w klasie zróżnicowanej narodowościowo i religijnie?

Komunikacja inkluzywna w środowisku szkolnym jeszcze nigdy nie była tak ważna, jak teraz. Jeśli chcemy komunikować się skutecznie w klasie zróżnicowanej narodowościowo i religijnie, musimy zaangażować w to zarówno uczniów i uczennice, nauczycieli i nauczycielki, jak i rodziców.

Czytaj więcej