Dział: Współpraca z rodzicami

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Psychoedukacja rodziców na temat cyberprzemocy

Według badań ankietowych przeprowadzonych przez NIK w 2017 r. cyberprzemoc osiąga niepokojące rozmiary – wynika z nich, że w tamtym czasie zetknęło się z nią 45,5% nauczycieli, prawie 40% uczniów i prawie 30% rodziców. Nawet jeśli uznamy, że skala zjawiska nie wzrosła, jest ona i tak niepokojąca, bo oznacza to, że na 30-osobową klasę w cyberprzemocy w jakiś sposób uczestniczy średnio ok. 12 dzieci. Z sondażu przeprowadzonego przez agencję SW Research wynika ponadto, że 35% rodziców nie wie, jak reagować na cyberprzemoc, gdyby dotknęła ona ich dziecka, a 6% nie kontroluje, z jakich stron ono korzysta; aż połowa badanych deklaruje, że nie zrobiłaby niczego, gdyby hejtu doświadczyła ich pociecha. Nie można przejść nad tym do porządku dziennego.

Czytaj więcej

DZIECKO Z ZA W KLASIE – JAK ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI UCZNIÓW?

Otoczenie, w którym wzrasta dziecko ze spektrum autyzmu, ma wpływ na budowanie jego poczucia własnej tożsamości i wartości. Przez sporą część dnia stanowi je społeczność szkolna. Jednym z działań, jakie może podjąć pedagog czy wychowawca, zmierzającym do tego, by klasa dla ucznia z zespołem Aspergera była środowiskiem wspierającym, jest wyposażenie rodziców wszystkich jej uczniów w odpowiednią wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osoby z ZA.

Czytaj więcej

Rodziny podzielone

Syndromem nowych czasów są między innymi rodziny rozdzielone i rodzice samotnie wychowujący dzieci. Dzieje się tak z różnych powodów: po pierwsze – partnerzy decydują się nie być razem i po kilku lub kilkunastu latach wspólnego związku pragną nowej bądź innej relacji, lub też jednym z powodów rozdzielenia się rodziny jest sytuacja, w której opiekun opuszcza dom z powodu podjęcia pracy zarobkowej. Coraz częściej mamy do czynienia w praktyce psychologicznej z rodzicami samotnymi z wyboru.

Czytaj więcej

10 kroków do lepszej współpracy rodziców ze szkołą

Szanowny Nauczycielu, Wychowawco! To, czy rodzice nawiążą współpracę ze szkołą, i na ile będą się angażować w jej sprawy, w dużej mierze zależy od Ciebie. Spróbuj skorzystać z tych wskazówek, a na efekty nie będziesz długo czekać.
 

Czytaj więcej

Rodzicielskie wołanie o pomoc

Pedagog rozumie, że nawet najbardziej uparte, agresywne, niegrzeczne, nastawione na opór dziecko chce być kochane, akceptowane, rozumiane, czuć się zauważone i ważne, tak samo jak wszystkie 
inne dzieci. Jednak, z rozmaitych powodów, zabiega o to w sposób, który przynosi skutki odwrotne do zamierzonych. Pedagog rozumie również, że takie zachowania dziecka mogą wywołać – nawet u najbardziej 
kochających rodziców – złość, niechęć, bezradność, zwątpienie i ogromne poczucie winy. Co w takiej sytuacji może zrobić pedagog?

Czytaj więcej

Współpraca szkoły z rodziną patchworkową

Patchwork to metoda szycia, w której zszywa się małe kawałki materiału w większą całość, tworząc nowy wzór. Każdy element na pierwszy rzut oka wygląda jakby był z innej bajki, różne są tkaniny, faktury, wzory, kolory, ale wszystko razem tworzy piękną całość. Tym terminem określa się również „posklejaną” rodzinę, w której owe „kawałki” stanowią obecni partnerzy, byli partnerzy, wspólne dzieci, jak i te pochodzące z poprzednich związków, teściowie, eksteściowie oraz pozostali krewni, wchodzący w skład starej i nowej struktury rodziny. 

Czytaj więcej

Komunikacja z rodzicami uczniów. Co zadziała zawsze, a co nigdy, czyli jak dostrzec człowieka ukrytego za rodzicielskim typem

Etykiety ułatwiają nam porządkowanie rzeczywistości, ale też ograniczają. Z tego względu lepiej zrezygnować z etykietowania i unikać stereotypizacji. Podpowiadamy, jakie techniki i metody sprawdzą się w pracy z prawie każdym rodzicem.

Czytaj więcej

Roszczeniowi rodzice a postawa szkoły i jej pracowników

Roszczeniowy rodzic – jaki to rodzic? Może to taki, który zjawia się w szkole nazbyt często, absorbuje sobą całą uwagę dyrekcji, wychowawcy, a może to taki, który permanentnie domaga się swoich praw, i to nawet wówczas, gdy nie ma racji. Określenie rodzica mianem „roszczeniowego rodzica” stało się w ostatnich latach tak powszechne, że niewiele osób zastanawia się nad tym, skąd się to właściwie wzięło. Jedno jest pewne, ktoś taki jak „roszczeniowy rodzic” naprawdę istnieje, a szkoła i jej pracownicy muszą być tego w pełni świadomi, a poza tym muszą posiadać umiejętność komunikowania się z nim.

Czytaj więcej