Autor: Anna Baran

dr n. med.; Suicydolog i psychiatra, absolwentka MBA, koordynatorka grantu ELLIPSE (https://ellipse.12stepsplan.com) współfi nansowanego przez program Erasmus+ Unii Europejskiej, którego celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu suicydologii wśród studentów oraz osób zainteresowanych tematem. W jego ramach powstała aplikacja webowa 12 Stopniowy Plan Bezpieczeństwa – ułatwiająca radzenie sobie w sytuacjach trudnych, a także pomaganie innym osobom. Przewodnicząca Grupy ds. Mediów Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Współautorka poradnika o postwencji w szkole, poradnika dla pracowników mediów, osób wypowiadających się w mediach oraz moderatorów sieci internetowych, a także publikacji naukowych w zakresie suicydologii.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Samobójstwo w szkolnej społeczności – jak zadbać po tragedii o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne uczniów?

Samobójstwo jest tragedią nie tylko dla rodziny, ale również dla całej szkolnej społeczności. Każda samobójcza śmierć ciągnie za sobą łańcuch cierpienia innych osób. Nie jest to jednak sytuacja, wobec której pozostajemy bezradni, a rola pedagoga jest w takim przypadku kluczowa. Co może i co powinien zrobić pedagog oraz czego warto unikać, by nie pozwolić na dalsze cierpienie?

Czytaj więcej