Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Karolina Olszewska

Neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizacje ukończyła na SWPS w Warszawie. Doświadczenie zdobywała, pracując jako neurologopeda w przedszkolach oraz prowadząc zajęcia indywidualne w ramach wczesnego wspierania rozwoju. Współpracuje z Fundacją „Wsparcie na Starcie”, Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO oraz Centrum Przyjaznej Terapii. Prowadzi indywidulaną terapię logopedyczną, grupowe zajęcia logorytmiczne oraz grupowe zajęcia z zakresu psychoedukacji
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz