Autor: Monika Gołubiew-Konieczna

Pedagog specjalny, psycholog ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7 w Gdańsku, stały współpracownik Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni członek zarządu gdańskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Zakres zainteresowań: realizacja przepisów prawa oświatowego w codziennej szkolnej praktyce, wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach i placówkach ogólnodostępnych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak przygotować środowisko szkolne i klasowe do pracy ze zróżnicowanym zespołem uczniów?

Różnorodność uczniów w szkole lub klasie ogólnodostępnej jest faktem. Tylko dzięki właściwemu zarządzaniu tą różnorodnością jest możliwe stworzenie środowiska dla każdego ucznia, aby bez względu na posiadane predyspozycje czy możliwości rozwojowe i edukacyjne mógł w szkole lub klasie zaspokajać wszystkie swoje potrzeby i uczyć się efektywnie. Jak tworzyć przyjazne środowisko dla wszystkich uczniów?

Czytaj więcej