Błąd jako pierwszy krok w drodze do sukcesu edukacyjnego. Jak wykorzystać jego potencjał do rozwoju kreatywności ucznia?

Otwarty dostęp JESZCZE NA TEMAT

Przekonanie, że błąd jest czymś, czego należy unikać, jest głęboko zakorzenione w naszym sposobie myślenia o niepowodzeniach i pomyłkach. Jeśli komuś się przytrafi, wywołuje zażenowanie, wstyd, strach przed ośmieszeniem. Dlatego staramy się ukrywać nasze błędy. Czy rzeczywiście tak powinno być?

Kultura błędu w szkole

Żyjemy w kulturze błędu. Szukamy omyłek, niedociągnięć w pracach uczniów, stawiamy je w centrum naszej uwagi. Podkreślamy, przekreślamy, komentujemy krytycznie. Przekazujemy uczniom w ten sposób sygnał, że błędów należy za wszelką cenę unikać, kojarzą się bowiem z niepowodzeniem, porażką. Negatywne doświadczenie błędu wpływa na samoocenę uczniów. Osłabia ich wiarę w siebie, sprawia, że – chcąc uniknąć pomyłek – nie podejmują jakiejkolwiek aktywności. A jeśli już popełnią błąd, robią wszystko, aby go ukryć…

POLECAMY

Od kultury błędu do pedagogiki błędu

A gdybyśmy pomyśleli o błędzie jak o pierwszym kroku w drodze do sukcesu? Zastanowili się nad tym, jak wykorzystać potencjał w nim drzemiący, aby stał się drogowskazem oraz pozytywnym doświadczeniem? Czy to możliwe? Bez wątpienia tak. Już od najmłodszych lat warto kształtować u uczniów nawyk pracy z błędem. A więc nie piętnować, lecz zachęcać do analizowania własnych pomyłek i wyciągania z nich wniosków, jak nie popełnić ich kolejny raz. Kluczowa jest więc zmiana naszego nastawienia do błędów i docenienie ich edukacyjnego waloru. Jeśli dzieci dostrzegą, że mają prawo do błędu, że inni także je popełniają, poczują się bezpiecznie. Dzięki temu łatwiej im będzie podejmować ryzyko, z odwagą poszukiwać różnych – także nietypowych – sposobów rozwiązania stawianych przed nimi zadań i problemów. Warto też ograniczać tradycyjne formy oceny wyrażonej stopniem na rzecz oceniania kształtującego. Gdy nie ma stopnia, nie ma też strachu przed błędną próbą.

Przyczyny uczniowskich błędów

Analiza błędów popełnianych przez uczniów i przyczyn, które je powodują, to nieocenione źródło informacji o uczeniu się dzieci, o samym procesie uczenia się, a nie tylko o jego wyniku. Dzięki temu możemy nie tylko dostosować metody i formy pracy do potrz...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI