„ZDROWE DZIECIAKI TO MY!”

Bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Otwarty dostęp

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, placówki szkolne zobligowane są do prowadzenia edukacji prozdrowotnej. Zaleca się im systematyczne działania mające na celu utrzymywanie i wzmacnianie zdrowia uczniów. Opublikowane przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej bezpłatne materiały edukacyjne „ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” to łatwo dostępne, a jednocześnie profesjonalne narzędzie dla nauczycieli i dzieci. Przygotowano je w dwóch formach – jako gotowe scenariusze zajęć dla nauczycieli oraz jako e-book przeznaczony do czytania i wypełniania przez uczniów w domu. Można je pobrać tutaj.

Kształtowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków związanych ze stylem życia bezpośrednio przekłada się na stan ich zdrowia zarówno obecnie, jak i w późniejszych latach. Istotne są zwłaszcza kwestie dotyczące zdrowego żywienia, ponieważ jak pokazują badania mamy do czynienia z „epidemią” nadwagi i otyłości. Wyniki najnowszego badania zrealizowanego przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie wskazują, że w czasie pandemii wśród 8-latków odsetek dzieci z nadwagą wzrósł o 5 %. Wśród uczniów w wieku 10-16 lat problem nadmiernej masy ciała dotyczy niemal co piątego dziecka. Szacuje się, że w Warszawie na przestrzeni 30 lat częstość występowania otyłości wśród chłopców w wieku 11-15 lat zwiększyła się 3-krotnie, natomiast u dziewczynek w tym samym wieku aż 10-krotnie.* Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są błędy w sposobie żywienia młodych Polaków, oraz nieprawidłowe nawyki związane z innymi elementami zdrowego stylu życia.

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej

Choć co prawda w teorii placówki są zobligowane do prowadzenia edukacji zdrowotnej w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., Dz.U.poz.356), to w praktyce nauczycielom często brakuje efektywnych narzędzi do pracy. Mając to na uwadze Ministerstwo Zdrowia wspólnie z ekspertkami Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej przygotowało bezpłatne materiały edukacyjne „ZDROWE DZIECIAKI TO MY!”. To dwie publikacje w wersji online do pobrania (i wydrukowania) przeznaczone dla zarówno nauczycieli – te materiały mają formę scenariuszy zajęć, jak i uczniów – w formie e-booka.

To ogólnodostępne, a jednocześnie profesjonalne narzędzie, które ułatwia stworzenie środowiska sprzyjającego dokonywaniu korzystnych dla zdrowia wyborów. Materiały, zaakceptowane przez metodologa, przygotowano dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. W prosty i atrakcyjny sposób pomagają przeprowadzać z dziećmi zajęcia na temat edukacji żywieniowej z elementami zdrowego stylu życia.

„ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” 


Uczniowie klas 1-3, przy wprowadzaniu trudnych tematów, wymagają takiej formy zajęć, która umożliwi im naturalne zrozumienie przekazywanych treści. Wszelkiego rodzaju kolorowanki, rysowanki czy wykreślanki sprawiają, że nauka staje się zabawą, a to znów sprawia, że nie trzeba do niej zachęcać. E-book „ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” pełen jest ważnych treści podanych w lekkiej, zabawnej i sympatycznej formie. Ma ona zaciekawić uczniów na tyle, by podobnie jak „superbohaterowie” e-booka, zostali młodymi promotorami zdrowia. Bohaterami materiałów są bowiem Julka i Tymek, którzy towarzyszą dzieciom przez wszystkie 15 rozdziałów tej „prozdrowotnej przygody” i pomagają im wypełniać Karty Pracy. E-book obejmuje 15 tematów: „Dlaczego musisz jeść i pić?”, „Piramida, która pozwala Ci być zdrowym”, „Dlaczego śniadanie jest takie ważne?”, „Warzywa i owoce dla mistrzów”, „Produkty zbożowe, które dają Ci energię do zabawy”, „Dlaczego mleko jest ważne dla twojego zdrowia?”, „Napoje i przekąski, które są zdrowe”, „Dlaczego ruch jest zdrowy?”, „Jak dbać o higienę?”, „Śpij zdrowo”, „Szczepienia to Twoja tajna superbroń”, „Baw się dobrze, ale też bezpiecznie”, „Pierwsza pomoc, czyli jak być rozważnym superbohaterem”, „Czy od komputera możesz się uzależnić” oraz „Jak nie marnować jedzenia?”. Przez każdy z nich „oprowadzają” Julka i Tymek, co ułatwia dzieciom nawiązanie nici sympatii z bohaterami. Dzięki nim dowiedzą się, między innymi, że energia do zabawy i nauki bierze się z tego, co i w jakiej ilości jedzą oraz jak często są aktywne. Uczniom zapewne spodoba się kolorowa szata graficzna z ciekawymi rysunkami i miłymi dla oka czcionkami, a mnóstwo napisanych w intersujący sposób ciekawostek efektywnie poszerzy ich wiedzę na poruszany temat. E-book „ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” wraz z zadaniami do samodzielnego rozwiązywania może być wykorzystywany zarówno w domu pod okiem rodziców bądź opiekunów, jak również podczas zajęć z nauczycielem w szkole.

„ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” – scenariusze lekcji dla nauczycieli
 


W tym, jak w prosty i atrakcyjny sposób przeprowadzać z dziećmi lekcje edukacji żywieniowej z elementami zdrowego stylu życia, pomocne będą scenariusze lekcji dla nauczycieli. Powstały one w odpowiedzi na problemy zdrowotne dzieci i młodzieży wynikające z jednej strony z długiego okresu nauki zdalnej, a z drugiej z braku edukacji na ten temat w okresie wczesnoszkolnym. Rozdziały są analogiczne jak w materiałach dla uczniów i także dotyczą zdrowych nawyków żywieniowych, wpływu ruchu i snu na zdrowie, higieny, bezpiecznych zachowań czy szczepień. Scenariusze doskonale „komponują się” z e-bookiem, który stanowi drugi, równie istotny element całego projektu i swojego rodzaju narzędzie sprawdzające. Uczniowie mogą wykonać w nim ćwiczenia na zakończenie zajęć. W e-booku znajdą ciekawe zadania edukacyjne związane z higieną, zdrowym snem oraz bezpieczeństwem, dotyczące szczepień i ich roli dla zdrowia, motywujące materiały dotyczące ochrony środowiska, niemarnowania żywności i wody oraz konkretne propozycje utrwalania prawidłowych nawyków żywieniowych związanych m.in. z jedzeniem warzyw i owoców, produktów zbożowych pełnoziarnistych, mleka i przetworów mlecznych, piciem wody, ograniczeniem jedzenia słodyczy.

Wszystkie materiały edukacyjne „ZDROWE DZIECIAKI TO MY!”, autorstwa dr Katarzyny Wolnickiej, mgr Joanny Jaczewskiej-Schuetz oraz mgr Anny Taraszewskiej zostały przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz metodykami z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Patronat nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Pliki w formie online są dostępne na stronie ncez.pzh.gov.pl.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI