Dołącz do czytelników
Brak wyników

Faktografia

5 grudnia 2018

NR 104 (Grudzień 2018)

Jedyny właściwy styl uczenia się?

0 1320

Fakt: Mózgi wszystkich ludzi uczą się mniej więcej w podobny sposób. Najskuteczniej zaś uczymy się wtedy, kiedy stymulujemy nasze umysły na różne sposoby – np. za pośrednictwem wielu zmysłów jednocześnie. Poznaj prawdę o micie indywidualnych stylów uczenia się i dowiedz się, jaki styl faktycznie jest najlepszy.

Jaki jest twój styl uczenia się? Jesteś wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem? Mało która osoba związana z edukacją (czy po prostu taka, która sama kiedyś uczyła się), może powiedzieć, że nigdy nie słyszała tego pytania. Stykaliśmy się z nim wielokrotnie – w okresie własnej edukacji, ale też w swojej karierze zawodowej. Choćby podczas szkoleń, kiedy to słyszeliśmy, jak ważne dla efektywnej nauki jest znalezienie swojego indywidualnego stylu uczenia się.
Co jednak, jeśli dowiemy się, że w rzeczywistości mamy do czynienia z naukowym mitem? Koncepcją, która mimo swej atrakcyjności nie znalazła wiarygodnego pokrycia w wynikach badań naukowych?

POLECAMY

Wierzysz w ten mit? Nie przejmuj się!

Jeśli do tej pory wierzyliśmy w istnienie różnych stylów uczenia się, może nam być trudno tę wiarę porzucić. Mimo to warto spróbować – bo dzięki temu będziemy w stanie jeszcze lepiej wspierać naszych podopiecznych w uczeniu się. Poza tym to, że wierzyliśmy dotąd w ten mit, nie oznacza wcale, że popełnialiśmy błędy w pracy z uczniami. Przeciwnie – w mit ten wierzą także pedagodzy odnoszący w nauczaniu godne uznania sukcesy. Tyle że osiągają oni te wyniki mimo swojej wiary w mit, a nie dzięki niej.
Jak to wyjaśnić? Po pierwsze, w parze z wiarą w różne style uczenia się może iść tendencja do indywidualnego traktowania podopiecznych – i to właśnie ona sprawia, że nauczyciel może osiągać bardzo dobre wyniki. Po drugie, wielu nauczycieli wierzących w ideę różnych stylów uczenia się, rzadko realizuje ją w praktyce – bo zwyczajnie jest trudno (o ile to w ogóle możliwe) w tym samym czasie przekazywać tę samą wiedzę różnym uczniom na różne sposoby (czyli np. jednym tylko wzrokowo, innym tylko słuchowo, jeszcze innym tylko ruchowo). Idą więc na kompromis – i proponują podopiecznym metody pracy angażujące różne zmysły, aby było „dla każdego coś miłego”. Jeśli jesteś w tej grupie, to doskonale, bo właśnie uczysz swoich podopiecznych tak, jak ich mózgi tego potrzebują (później więcej sobie o tym powiemy). A jeśli nie? Nigdy nie jest za późno na zmianę. Trudno też mieć pretensję do siebie, że się uwierzyło w jakiś mit, kiedy jest on – często też w najlepszej wierze – propagowany przez wiarygodnych specjalistów.

Powszechność mitu stylów uczenia się

Wpisanie w wyszukiwarkę Google frazy „style uczenia się” daje, bagatela, blisko 28 mln (!) wyników. Ale to jeszcze nic. Wpisując anglojęzyczne określenie „learning styles”, otrzymujemy aż… 611 mln wyników. Nic dziwnego – idea różnych stylów uczenia się jest popularna również za granicą. W niektórych szkołach w USA zachęcano uczniów do noszenia koszulek z literowymi oznaczeniami – aby nauczyciele wiedzieli, jaki styl uczenia się preferują, kierowane zaś do nauczycieli pytania o dostosowywanie stylu nauczania do stylów uczenia się podopiecznych były (i pewnie nadal są) standardem wielu rozmów kwalifikacyjnych.
Na rynku książki dostępnych jest wiele skierowanych do nauczycieli, szkoleniowców czy rodziców publikacji opierających się właśnie na koncepcji różnorodnych stylów uczenia się. W branżowej prasie znajdujemy poświęcone tej tematyce artykuły. A podczas szkoleń słyszymy, że najlepiej przysłużymy się naszym uczniom, diagnozując ich styl uczenia się i dostosowując do niego nasz sposób nauczania. Nierzadko dostajemy też do ręki „narzędzia” (zwykle skale do obserwacji uczniów lub testy do samodzielnego wypełniania przez dzieci) mające pomóc nam w ocenie stylu uczenia się naszych podopiecznych.
Zasadniczą przyczyną wiary w mit stylów uczenia się jest więc właśnie jego powszechność. Ulegamy tu zjawiskom znanym w psychologii jako społeczny dowód słuszności i konformizm informacyjny – jeśli wielu ludzi w coś wierzy, mamy większą skłonność uznać to za wiarygodne. Podlegamy też wpływom autorytetów – mit jest przekazywany podczas szkoleń i obecny w branżowych publikacjach. Pada on wreszcie na podatny grunt – chcemy przecież jak najskuteczniej wspierać podopiecznych w uczeniu się i jak najbardziej efektywnie przekazywać im wiedzę, a ten mit to właśnie obiecuje.

Czego dotyczy mit?

Zanim jednak przejdziemy do wyjaśniania, dlaczego koncepcja stylów uczenia się jest tylko naukowym mitem, przyjrzyjmy się uważnie temu, czego ona dotyczy.
W większości koncepcji stylów uczenia się propagowane jest twierdzenie, jakoby ludzie znacząco różnili się między sobą w zakresie sposobu uczenia się, który będzie najbardziej efektywny w odniesieniu do ich naturalnych czy „wrodzonych” potrzeb. Oznacza to założenie, że styl taki jest raczej niezmienny – a więc 
np. ktoś rodzi się „słuchowcem” i nim pozostaje, nawet jeśli podda się go „wzrokowemu” treningowi. Co gorsza, jak mówi mit, kiedy poddamy „słuchowca” treningowi niezgodnemu z jego potrzebami, będzie on osiągał wyniki dużo poniżej swoich możliwości i nie rozwinie w pełni swego potencjału. Patrząc z tej perspektywy, trudno dziwić się rodzicom, mówiącym z pełnym przekonaniem: „Moje dziecko tak naprawdę jest bardzo zdolne, po prostu jest kinestetykiem, a w szkole stosuje się głównie metody słuchowe i wzrokowe, dlatego gorzej się uczy!”. Jak widać, mit mówi jednoznacznie: nauczyciel (a także rodzic) powinien rozpoznać styl uczenia się swoich podopiecznych i dopasować się do niego, inaczej marnuje ich potencjał!
Najpopularniejszą wersją koncepcji różnych stylów uczenia się jest wspomniany już podział na „wzrokowców”, „słuchowców” i „kinestetyków” („ruchowców”). Ten ostatni styl bywa też czasem łączony w jedno z „czuciowym”, czego efektem jest tzw. styl kinestetyczno-czuciowy. Zgodnie z mitem „wzrokowcy” mają najlepiej wykorzystywać do uczenia się bodźce wzrokowe: rysunki, schematy, tabele, notatki – ale już nie filmy, ponieważ te łączą w sobie też bodźce słuchowe i ruchowe. „Słuchowcy” mieliby najlepiej uczyć się poprzez słuchanie wykładów, nagrań czy uczestnictwo w rozmowie, „kinestetycy” zaś – poprzez działanie (doświadczenie, praktykę). Istnieją jednak i inne koncepcje.
Przykładowo koncepcja VARK do stylu wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego dokłada jeszcze „werbalny”, w którym najważniejszą rolę miałoby grać czytanie i pisanie (zwróćmy uwagę, że w tym podziale „wzrokowcy” już nie uczą się najlepiej dzięki czytaniu; tekst pisany nie jest tu uznawany za bodziec wzrokowy, ale za werbalny).
Własną koncepcję zaproponował też David Kolb, znany być może polskim czytelnikom za sprawą swojego „cyklu Kolba”, czyli schematu „efektywnego uczenia się” osób dorosłych. Nawiasem mówiąc, cykl Kolba też ociera się o miano naukowego mitu, ponieważ wcale nie opisuje on „najlepszego” czy „uniwersalnego” sposobu uczenia się (obojętnie – dorosłych czy dzieci). W koncepcji Kolba każdy ze stylów odpowiada poszczególnym etapom jego cyklu. Mamy więc styl konwergencyjny (preferowany przez „empiryków” – osoby rzekomo najlepiej uczące się przez doświadczenie), styl asymilacyjny (preferowany przez „analityków” – osoby uczące się przez zbieranie i analizowanie informacji), styl dywergencyjny (preferowany przez „teoretyków” – osoby uczące się przez analizowanie zależności w modelach teoretycznych) i wreszcie styl akomodacyjny (preferowany przez „pragmatyków” – osoby mające uczyć się przez zastosowanie nowej wiedzy w praktyce).
Dla tych, którzy lubią komplikować sobie życie, S. Whiteley opracował koncepcję stylów uczenia się, na którą składają się nie cztery, a aż siedem stylów: wizualny (przestrzenny), słuchowy (słuchowo-muzyczny), słowny (językowy), fizyczny (kinestetyczny), logiczny (matematyczny), społeczny (interpersonalny) i samotniczy (intrapersonalny). Uff, można się pogubić. Czy więcej stylów oznacza jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb dzieci i młodzieży?

Skąd wiadomo, że to mit?

Jeśli nie udało ci się zapamiętać wszystkich przedstawionych wyżej koncepcji i nazw stylów uczenia się, to wszystko w porządku. Wyniki badań naukowych przekonują, że koncepcje te i nazwy nie są szczególnie warte zapamiętywania. No, może po to, by móc łatwiej ocenić wartość szkolenia czy publikacji, po którą chcemy sięgać – jeśli znajdziemy w niej odniesienia do stylów uczenia się, możemy spokojnie zrezygnować z uczestnictwa czy też odłożyć książkę na półkę.
Już w 1984 r., a więc ponad trzy dekady temu (!), ukazała się analiza autorstwa R. Hymana i B. Rosoff, w której tych dwoje badaczy udowodniło, że (żadna) koncepcja stylów uczenia się nie spełnia wymogów koncepcji naukowej. Oto najważniejsze zastrzeżenia ujęte w ich pracy:

  1. Koncepcja stylów uczenia się nie znajduje potwierdzenia w wynikach badań. Owszem, pojawiały się prace świadczące na korzyść tej koncepcji, jednak więcej wiarygodnych wyników badań i tzw. metaanaliz (czyli prac naukowych polegających na analizie wyników wielu badań dotyczących tego samego problemu) im przeczy. Czytelnikom ciekawym bardziej szczegółowych wyników badań szczerze polecam lekturę publikacji wymienionych w bibliografii niniejszego artykułu.
  2. Sam termin „style uczenia się” nie został w żaden sposób doprecyzowany. Tak naprawdę nie wiadomo, do czego miałby się odnosić. Popularne są jego potoczne, intuicyjne definicje – i to właśnie ta intuicyjność sprawia, że wydaje się nam, że termin ten dobrze rozumiemy. Jednak analizy porównujące najpopularniejsze modele stylów uczenia się (m.in. analiza Coffielda i jego zespołu z 2004 r.) wykazały, że w rzeczywistości między sposobami rozumienia tych stylów w różnych modelach więcej jest różnic niż podobieństw. A skoro nie wiadomo, czym tak naprawdę miałyby być style uczenia się, nie można dowieść, że one w ogóle istnieją. I nie dowiedziono tego.
  3. Nie istnieje żaden wiarygodny, rzetelny sposób oceny tych rzekomych stylów. Owszem, jest wiele narzędzi, których twórcy OBIECUJĄ nam, że mierzą one te style, jednak w rzeczywistości żadne z nich nie spełnia wymogów metodologicznych – a więc ich wyniki są zafałszowane. Najczęściej narzędzia te nie mierzą wcale owego mitycznego stylu (zwłaszcza, że nie do końca wiadomo, co to), a jedynie PREFERENCJE bądź strategie dotyczące sposobu uczenia się. Do tego jeszcze zaraz wrócimy.

Prowadzone na tym gruncie od tamtego czasu badania jedynie potwierdziły wnioski Hymana i Rosoff – nie ma wiarygodnych naukowych dowodów na prawdziwość koncepcji stylów uczenia się. I to mimo pół wieku intensywnych badań w tym zakresie (historia tego pomysłu sięga bowiem lat 70. XX wieku)! Nawet najbardziej wytrwały miłośnik tej koncepcji powinien, w świetle tych faktów, przyznać, że koncepcja ta jest niewiarygodna i jako taka nie powinna być zalecana do stosowania w praktyce oświatowej.

Jak to jest w rzeczywistości?

Mit stylów uczenia się jest zgodny z potoczną intuicją i obserwacją – i prawdopodobnie właśnie dzięki temu tak mocno się trzyma. Nietrudno przecież zauważyć, że różni ludzie uczą się na różne sposoby. Jedni przepisują notatki, inni z upodobaniem rysują wykresy, jeszcze inni powtarzają na głos. Są dzieci, którym trudno usiedzieć w miejscu podczas nauki, a także takie, które wolą uczyć się ze słuchu, bo czytanie sprawia im trudności. Najprawdopodobniej właśnie z takich obserwacji wziął się mit stylów uczenia się.
Jednakże w rzeczywistości obserwacje te nie są wystarczające do wyciągania tak daleko idących wniosków – wszystkie te zjawiska można bowiem wyjaśnić na gruncie nauki bez sięgania po koncepcję stylów uczenia się. To, czy ucząc się, dzieci piszą, rysują lub powtarzają na głos, najczęściej wynika z nawyków, jakich się wyuczyły. Trudności z czytaniem i w efekcie preferowanie bodźców słuchowych może wynikać np. z problemów ze wzrokiem lub dysleksji, trudność zaś w usiedzeniu w miejscu – z zaburzeń koncentracji uwagi lub po prostu z „żywego”, potrzebującego stymulacji temperamentu dziecka.
Co więcej, to, że ktoś preferuje uczenie się ze słuchu, przez oglądanie obrazków bądź przez przepisywanie notatek, nic nam nie mówi o tym, czy faktycznie taki sposób uczenia się jest dobry dla tej osoby! Gdybyśmy zapytali w ankiecie, jakie najchętniej ktoś jada dania: słone, słodkie czy tłuste, nie uzyskamy w ten sposób odpowiedzi na pytanie „które dania są najzdrowsze dla tej osoby?”. Co więcej, ludzie mogą wręcz preferować metody uczenia się, które w rzeczywistości wcale im nie sprzyjają – tylko dlatego, że się do nich przyzwyczaili. Z tej perspektywy „style uczenia się” to tak naprawdę „strategie uczenia się”, które wcale nie są „wrodzone”, ale przeciwnie – wyuczone i nawykowe. A skoro takie są, to znaczy, że można je zmienić! 
Zadaniem nauczyciela byłoby więc nie dopasowywanie się do nawykowych sposobów uczenia się uczniów, ale właśnie korygowanie ich błędnych strategii uczenia się (np. czytania w kółko tych samych notatek, co ma rzekomo charakteryzować „wzrokowców” czy „językowców”) i zastępowanie ich właściwymi, a także proponowanie takiego sposobu nauczania, który będzie najbardziej sprzyjał rozwojowi młodych (a także starszych) umysłów.

Jak więc uczyć?

W jaki zatem sposób powinniśmy przekazywać wiedzę naszym podopiecznym,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy