Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terminarz zadań

14 listopada 2018

NR 103 (Listopad 2018)

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty grudzień 2018/STYCZEŃ 2019

352
Data Zadanie Podstawa prawna
Zgodnie z wewnętrzną organizacją Przeprowadzenie badań socjometrycznych w klasie/oddziale – badanie relacji rówieśniczych itp.
 • Zarządzenie dyrektora szkoły wynikające z normy kompetencyjnej
23–31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
Do 31 grudnia Zakończenie postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli, którzy złożyli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 31 października
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967)
4 stycznia Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
9–11 stycznia Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: szkoła dla dorosłych, w której nauka kończy się w semestrze jesiennym
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
Termin ustala dyrektor CKE Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja 1)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r., poz. 673 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1663)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
W ciągu miesiąca Zebrania z rodzicami – informacja semestralna o poziomie osiągnięć i niepowodzeniach szkolnych
 • Zarządzenie dyrektora szkoły
W ciągu miesiąca Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843 z późn. zm.)
Termin ustalony zarządzeniem dyrektora Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej (przedstawienie wniosków z realizacji planu pracy szkoły i zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy