Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terminarz zadań

12 października 2018

NR 102 (Październik 2018)

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty listopad/grudzień 2018

317
Data Zadanie Podstawa prawna
Termin ustalony zarządzeniem dyrektora Spotkanie z rodzicami – podanie informacji o ewentualnych niepowodzeniach i osiągnięciach uczniów. Analiza potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zarządzenie dyrektora 
W ciągu miesiąca Autoewaluacja skuteczności podejmowanych przez siebie czynności, pierwsze ewentualne modyfikacje w planie pracy
  • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658)
W ciągu miesiąca Przygotowanie narzędzi do badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wobec nich innych działań diagnostycznych
  • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)
Do 20 listopada Poinformowanie rodziców ucznia o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania odpowiednio egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
  • Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przep...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy