Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terminarz zadań

11 stycznia 2019

NR 105 (Styczeń 2019)

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty LUTY–MARZEC 2019

278
Luty Zadanie Podstawa prawna
W ciągu miesiąca Wprowadzenie modyfikacji do planu działań wychowawczych (wnioski z wyników badań socjometrycznych i ustaleń rady pedagogicznej)
 • Zarządzenie dyrektora szkoły 
Termin ustalony zarządzeniem dyrektora Egzaminy klasyfikacyjne
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843 z późn. zm.)
3 lutego Zakończenie ferii zimowych w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
Do 7 lutego Zgromadzenie ostatecznych deklaracji uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
10 lutego Zakończenie ferii zimowych w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodnio-
pomorskim
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
Do 11 lutego Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie zdających o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
11 lutego Rozpoczęcie ferii zimowych w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
24 lutego  Zakończenie ferii zimowych w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy