Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
(Załącznik do IPET)

Artykuły z czasopisma | 2 stycznia 2018 | NR 95
688

Imię i nazwisko ucznia: ..................................................................................................................................................................
Data: ..............................................................................................................................................................................................

POLECAMY

Rodzaj oceny: (zaznaczyć właściwą)                                                                                                   wstępna*    monitorująca **

 

Źródło informacji
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr .........  wydane przez PPP w ...........

Rozpoznanie: .......................................................................................................................................................................  

Mocne strony ucznia (potencjał i możliwości): .....................................................................................................................

Trudności ucznia: .................................................................................................................................................................

Źródło informacji
Rodzice ucznia

Opinia funkcjonowania dziecka: ............................................................................................................................................
 
Wskazówki i oczekiwania do pracy z dzieckiem ....................................................................................................................

Źródło informacji
Obserwacje nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem

Wychowawca klasy: ..............................................................................................................................................................

Nauczyciele przedmiotowi: ...................................................................................................................................................

Pedagog/psycholog szkolny: ................................................................................................................................................

Logopeda: .............................................................................................................................................................................

Rewalidator: ..........................................................................................................................................................................

Doradca zawodowy: ..............................................................................................................................................................

Źródło informacji
Specjaliści pracujący z dzieckiem poza szkołą

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy