Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z rodzicami

3 stycznia 2018

NR 93 (Listopad 2017)

Roszczeniowi rodzice a postawa szkoły i jej pracowników

0 173

Roszczeniowy rodzic – jaki to rodzic? Może to taki, który zjawia się w szkole nazbyt często, absorbuje sobą całą uwagę dyrekcji, wychowawcy, a może to taki, który permanentnie domaga się swoich praw, i to nawet wówczas, gdy nie ma racji. Określenie rodzica mianem „roszczeniowego rodzica” stało się w ostatnich latach tak powszechne, że niewiele osób zastanawia się nad tym, skąd się to właściwie wzięło. Jedno jest pewne, ktoś taki jak „roszczeniowy rodzic” naprawdę istnieje, a szkoła i jej pracownicy muszą być tego w pełni świadomi, a poza tym muszą posiadać umiejętność komunikowania się z nim.

Na wstępie warto zauważyć, że niestety w obecnych czasach nauka w szkole postrzegana jest jak usługa edukacyjna, a szkoła – tylko jako miejsce, które ją oferuje. Natomiast dzisiejszy rodzic zmienił się w klienta i to najczęściej roszczeniowego, który ma ograniczone zaufanie do szkoły. I nikogo dziś nie dziwi fakt, że rodzice narzekają na nauczycieli, a nauczyciele na rodziców. Nauczyciele mający trudności w kontaktach z rodzicami uczniów stają więc wobec poważnych wyzwań. Kontakty z rodzicami nie są łatwe. Po pierwsze – nauczyciele muszą zbadać źródła i charakter trudności. Po drugie − muszą rozpoznać styl zachowania rodzica, który identyfikowany jest jako ten utrudniający współpracę.

Jest to ważne, ponieważ poznanie tego stylu zachowania pozwoli nauczycielom uniknąć błędów, które prowadzą do eskalacji trudności. Po trzecie wreszcie − muszą zadziałać w sposób zmierzający do poradzenia sobie z trudnością. Działanie to należy właściwie indywidualizować i dostosować zarówno do rodzaju trudności, jak i stylu reakcji rodzica. 

Trzeba wiedzieć, że to po stronie szkoły leży odpowiedzialność za właściwy rozwój współpracy z rodziną ucznia. Rodzice natomiast mają obowiązek dopomóc szkole i ułatwić jej należyte wywiązywanie się z realizacji zadań wychowawczych. Niestety, w rzeczywistości rodzice niejednokrotnie wysuwają wobec szkoły żądania nie do spełnienia. Szkoła w swej funkcji wychowawczej ma wspierać rodziców w wychowaniu przez nich dziecka, nie zaś jak w obecnych czasach wielu rodziców tego wymaga/żąda/oczekuje − wyręczać ich w realizacji tego obowiązku. Współpraca rodzic – dziecko − nauczyciel oraz wspólny dialog pomiędzy tymi jednostkami jest niezbędny do tego, by sprawnie przebiegał nie tylko proces wychowania i nauczania, ale również przepływ informacji na temat sytuacji rodzinnej dziecka, postępów w nauce oraz możliwości ucznia. 

Jedną z ważniejszych barier komunikacyjnych utrudniających współpracę na gruncie rodzic – sz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy