Dołącz do czytelników
Brak wyników

Za drzwiami gabinetu

24 kwietnia 2019

NR 108 (Maj 2019)

Ciało w procesie dojrzewania dziewcząt

0 110

Dojrzewanie to burzliwy czas wielu przemian – zarówno w ciele, jak i osobowości. Kształtowanie się własnej tożsamości i indywidualności, rozwój seksualności, szukanie swojego miejsca w grupie to duże wyzwanie – wymagające dobrze działających mechanizmów obronnych, które rozwinęły się we wcześniejszych fazach rozwoju. Istotne jest również środowisko, zarówno rodzinne, jak i społeczne, które wspiera ten proces.

Dojrzewające dziewczęta napotykają wiele trudności podczas stawania się kobietą. Niektóre z problemów są dla dziewcząt na tyle trudne, że w naturalny sposób pojawia się kryzys przybierający postać objawów chorobowych, takich jak zaburzenia zachowania lub odżywiania, a także stany lękowe lub depresyjne.

Trudności i problemy, na jakie natrafia w tym okresie młoda dziewczyna, dotyczą obszarów emocji i sposobów radzenia sobie z nimi, relacji z rówieśnikami i rodziną, a także wzorców kobiecości, z którymi spotyka się już od najwcześniejszych lat.

Szczególnie ważne w okresie dojrzewania dziewcząt wydają się jednak dwa aspekty:

 • kontekst społeczny oraz kulturowy wraz z seksualizacją i uprzedmiotowieniem ciała kobiecego,
 • kształtowanie się prawidłowego lub zaburzonego obrazu ciała, co ściśle wiąże się z procesem separacji-indywiduacji.

Kontekst społeczny – seksualizacja i uprzedmiotowienie ciała dziewcząt i kobiet

Aby zbudować zintegrowaną osobowość i swobodnie wchodzić w różne role społeczne, dziewczynka musi wykształcić w sobie adekwatny i realny obraz siebie, co jest niesłychanie złożonym procesem. Liczba spraw, z którymi mierzy się nastolatka, świetnie obrazuje film fabularny pod tytułem Dziewczyńskie sprawy. Opowiada on między innymi o obawach dotyczących ciała, które zachowuje się w nowy sposób, zmienia wygląd, proporcje, pojawia się pierwsza miesiączka, co jest doświadczane jako utrata kontrolinad sobą.

Nastolatka boi się życia z wizją „wykrwawiania się co miesiąc do końca życia”, lęka się, że to ją kiedyś zabije, a jednocześnie czuje, że nie ma odwrotu przed tymi zmianami. Nie chce tego przeżywać. Ma jednak wystarczające wsparcie i zrozumienie matki i ciotki w wyrażaniu swoich emocji, lęków, przerażenia, co sprawia, że radzi sobie dobrze ze zmianami w ciele, nastrojach, relacjach. Jak wskazują badania, wystarczy jedna dorosła osoba, która dobrze spełnia rolę opiekuna, by dziecko budowało prawidłowo swoją tożsamość cielesną i psychiczną w oparciu o tę relację.

Zatrzymam się na chwilę przy tym temacie, gdyż może on istotnie wpływać na przebieg dojrzewania i proces separacji-indywiduacji u dziewcząt.

Warto przypomnieć, że o zjawisku seksualizacji mówimy, gdy:

 • wartość osoby wynika tylko z jej atrakcyjności seksualnej lub zachowania, do tego stopnia, że wyklucza inne cechy,
 • osoba jest dopasowywana do normy, według której atrakcyjność fizyczna (wąsko zdefiniowana) oznacza bycie seksownym,
 • osoba jest uprzedmiotowiona pod względem seksualnym, czyli staje się dla innych raczej przedmiotem seksualnego wykorzystania niż osobą zdolną do podejmowania niezależnych działań i decyzji,
 • seksualność jest narzucona osobie w niewłaściwy sposób.

Każdy z tych czterech elementów jest przejawem seksualizacji, ale nie muszą one występować jednocześnie. Wiele kwestii omawianych tutaj jest charakterystycznych dla trzeciego elementu definicji, tj. seksualnego uprzedmiotowienia. Ostatni, czwarty składnik (niewłaściwe narzucenie seksualności) odnosi się w szczególności do dzieci. Przy czym warto pamiętać, że wypływające z wewnętrznych potrzeb dzieci odkrywanie seksualności nie jest oczywiście seksualizacją według tej definicji. Nie jest nią też stosowne do wieku przekazywanie informacji na temat seksualności.

Seksualizację dziewcząt postrzegamy jako zjawisko, które może mieć różne nasilenie. Jego łagodnym przejawem jest ocenianie pod względem seksualnym (np. komentowanie wyglądu fizycznego), a skrajnym – na przykład handel ludźmi w celach seksualnych.

Bezpośredni wpływ na dziewczęta ma ich obraz przedstawiany w mediach, a medialne wizerunki kobiet mogą wpływać na nie pośrednio. Dziewczęta, baczne obserwatorki procesów społecznych, sądzą, że uzyskają więcej korzyści społecznych (np. zdobędą popularność), jeśli włączą się w proces seksualizacji.
Boją się, że jeżeli tego nie zrobią, zostaną odrzucone (Brown i Gilligan, 1992; Nichter, 2000; Tolman, 2002). (Raport o seksualizacji dziewcząt)

Studium przypadku

Uczucia lęku wobec swojego ciała zgłaszała 20-letnia pacjentka z anoreksją, której choroba zaczęła się w 15. roku życia. Z wyglądu przypominała nastoletniego chłopca. Bała się wzrostu wagi, a mimo znacznej niedowagi czuła się gruba i chciała chudnąć dalej. Niska waga ciała i groźba hospitalizacji sprawiła, że uległa
rodzinie i zgłosiła się do ośrodka. Jest młodszą, późno urodzoną córką zaawansowanych wiekiem rodziców. Początkowo była zalękniona, stopniowo jednak ujawniała swoje obawy przed zdrowieniem, czyli przed byciem postrzeganą jako osoba seksualna i sprawcza.

Bała się wyleczyć, gdyż zdrowa waga skonfrontowałaby ją z ciałem i uczuciami, których nie była w stanie znieść, zarówno na świadomym, jak i nieświadomym poziomie.

Przyjrzenie się wraz z pacjentką w czasie spotkań konsultacyjnych przekonaniom i założeniom na temat kobiecości, które nieświadomie zostały przyjęte jako własne, było znaczącym etapem w początkowej fazie nawiązywania relacji leczniczej.

Niezmiernie ważne było poruszenie tematu ról i form funkcjonowania narzuconych kobietom, co szczególnie uwidacznia się w zjawiskach zwanych seksualizacją i uprzedmiotowieniem kobiet.

Obraz ciała

Opisane w raporcie zjawiska społeczno-kulturowe stwarzają warunki niekorzystne dla dojrzewania młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, zakłócając tworzenie się prawidłowego obrazu ciała. Jeśli dodatkowo nałożą się na istniejące wcześniej wewnątrz psychiczne deficyty czy konflikty emocjonalne, szczególnie dotyczące więzi z matką, blisko już do powstania zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń obrazu ciała. Dziewczyna może twierdzić, że jest za gruba, ma za duże uda, za małe lub za duże piersi.

W anoreksji twierdzenia te przybierają charakter skrajny, gdy wychudzona osoba czuje się gruba i nie może patrzeć na swoje „otłuszczone ciało”. Często słyszymy, że ktoś nie czuje swojego ciała lub jego części, lub nie czuje jego granic.

Warto poświęcić więcej uwagi temu tematowi, gdyż współczesna wiedza jasno pokazuje, jak ważny dla tworzenia tożsamości jest prawidłowy obraz ciała. Rozwija się on we wczesnym dzieciństwie, ale część tego procesu toczy się również w okresie dojrzewania.

Franklin C. Shontz (za: Wolak, 1989), prekursor badań nad tym tematem, podkreślił znaczenie doświadczania obrazu własnego ciała, bez którego kształtowana struktura „Ja” jest „jak dom bez ścian” i nie może istnieć.

Wspominana pacjentka takiego obrazu ciała nie posiadała lub też miała obraz tak zaburzony, że nie pełnił on swojej funkcji.

Nie poznała żadnych zachęcających perspektyw związanych z byciem kobietą. Widziała raczej więcej korzyści z nieposiadania miesiączki, a anoreksja dawała jej poczucie kontroli. Nie mając piersi i miesiączki, nie musiała odczuwać lęku, wstydu, niepokoju związanego z własną seksualnością i reakcjami na nią – zarówno swoją, jak i świata zewnętrznego. Nie posiadając kształtów kobiecych, nie musiała więc być narażona na stres związany z ocenianiem jej ciała. Nie musiała identyfikować się z tą wizją kobiecości, jaka była dostępna dla niej w rodzinie i szeroko rozumianej kulturze.

Nie chciała dojrzeć. W wieku 20 lat jej wiek biologiczny określono na 12 lat. 
 

Raport American Psychological Association

Oto kilka danych z badań pochodzących z Raportu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego z 2005 r., pokazujących skalę problemu:

 • W 182 teledyskach przeanalizowanych przez Seidmana (1992) 37% kobiet i tylko 4,2% mężczyzn nosiło wyzywające stroje.
 • Zauważono, że dzisiejsze bohaterki filmów Disneya, np. Mała Syrenka, Pocahontas, mają większe dekolty, bardziej skąpe stroje i są bardziej „sexy” niż dawniej, np. Królewna Śnieżka, Kopciuszek (Lacroix, 2004).
 • Teksty niektórych popularnych piosenek seksualizują kobiety lub/i odnoszą się do nich w sposób poniżający.
 • Prawie wszystko, do czego zachęcane są dziewczęta i kobiety w ramach rozwoju osobistego, jest nastawione na przyciągnięcie uwagi mężczyzn. Nawet artykuły mówiące o tym, jak utrzymać formę, publikowane w magazynie dla nastolatków „Seventeen” i w niewydawanym już „YM” (Durham, 1998) bardziej skupiały się na potrzebie zwiększania poprzez sport swojej atrakcyjności fizycznej niż na poprawie samopoczucia i stanu zdrowia.
 • Podobne wyniki dostarczyły badania Garnera i in. (1998), które analizowały porady dotyczące seksu, przedstawiane w pięciu magazynach skierowanych do dziewcząt, nastolatek i młodych kobiet: „YM”, „Teen”, „Seventeen”, „Glamour” i „Mademoiselle”. Treści przekazywane w tych pismach skłaniały młode kob...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy