Ciało w procesie dojrzewania dziewcząt

Za drzwiami gabinetu

Dojrzewanie to burzliwy czas wielu przemian – zarówno w ciele, jak i osobowości. Kształtowanie się własnej tożsamości i indywidualności, rozwój seksualności, szukanie swojego miejsca w grupie to duże wyzwanie – wymagające dobrze działających mechanizmów obronnych, które rozwinęły się we wcześniejszych fazach rozwoju. Istotne jest również środowisko, zarówno rodzinne, jak i społeczne, które wspiera ten proces.

Dojrzewające dziewczęta napotykają wiele trudności podczas stawania się kobietą. Niektóre z problemów są dla dziewcząt na tyle trudne, że w naturalny sposób pojawia się kryzys przybierający postać objawów chorobowych, takich jak zaburzenia zachowania lub odżywiania, a także stany lękowe lub depresyjne.

Trudności i problemy, na jakie natrafia w tym okresie młoda dziewczyna, dotyczą obszarów emocji i sposobów radzenia sobie z nimi, relacji z rówieśnikami i rodziną, a także wzorców kobiecości, z którymi spotyka się już od najwcześniejszych lat.

Szczególnie ważne w okresie dojrzewania dziewcząt wydają się jednak dwa aspekty:

 • kontekst społeczny oraz kulturowy wraz z seksualizacją i uprzedmiotowieniem ciała kobiecego,
 • kształtowanie się prawidłowego lub zaburzonego obrazu ciała, co ściśle wiąże się z procesem separacji-indywiduacji.

Kontekst społeczny – seksualizacja i uprzedmiotowienie ciała dziewcząt i kobiet

Aby zbudować zintegrowaną osobowość i swobodnie wchodzić w różne role społeczne, dziewczynka musi wykształcić w sobie adekwatny i realny obraz siebie, co jest niesłychanie złożonym procesem. Liczba spraw, z którymi mierzy się nastolatka, świetnie obrazuje film fabularny pod tytułem Dziewczyńskie sprawy. Opowiada on między innymi o obawach dotyczących ciała, które zachowuje się w nowy sposób, zmienia wygląd, proporcje, pojawia się pierwsza miesiączka, co jest doświadczane jako utrata kontrolinad sobą.

Nastolatka boi się życia z wizją „wykrwawiania się co miesiąc do końca życia”, lęka się, że to ją kiedyś zabije, a jednocześnie czuje, że nie ma odwrotu przed tymi zmianami. Nie chce tego przeżywać. Ma jednak wystarczające wsparcie i zrozumienie matki i ciotki w wyrażaniu swoich emocji, lęków, przerażenia, co sprawia, że radzi sobie dobrze ze zmianami w ciele, nastrojach, relacjach. Jak wskazują badania, wystarczy jedna dorosła osoba, która dobrze spełnia rolę opiekuna, by dziecko budowało prawidłowo swoją tożsamość cielesną i psychiczną w oparciu o tę relację.

Zatrzymam się na chwilę przy tym temacie, gdyż może on istotnie wpływać na przebieg dojrzewania i proces separacji-indywiduacji u dziewcząt.

Warto przypomnieć, że o zjawisku seksualizacji mówimy, gdy:

POLECAMY

 • wartość osoby wynika tylko z jej atrakcyjności seksualnej lub zachowania, do tego stopnia, że wyklucza inne cechy,
 • osoba jest dopasowywana do normy, według której atrakcyjność fizyczna (wąsko zdefiniowana) oznacza bycie seksownym,
 • osoba jest uprzedmiotowiona pod względem seksualnym, czyli staje się dla innych raczej przedmiotem seksualnego wykorzystania niż osobą zdolną do podejmowania niezależnych działań i decyzji,
 • seksualność jest narzucona osobie w niewłaściwy sposób.

Każdy z tych czterech elementów jest przejawem seksualizacji, ale nie muszą one występować jednocześnie. Wiele kwestii omawianych tutaj jest charakterystycznych dla trzeciego elementu definicji, tj. seksualnego uprzedmiotowienia. Ostatni, czwarty składnik (niewłaściwe narzucenie seksualności) odnosi się w szczególności do dzieci. Przy czym warto pamiętać, że wypływające z wewnętrznych potrzeb dzieci odkrywanie seksualności nie jest oczywiście seksualizacją według tej definicji. Nie jest nią też stosowne do wieku przekazywanie informacji na temat seksualności.

Seksualizację dziewcząt postrzegamy jako zjawisko, które może mieć różne nasilenie. Jego łagodnym przejawem jest ocenianie pod względem seksualnym (np. komentowanie wyglądu fizycznego), a skrajnym – na przykład handel ludźmi w celach seksualnych.

Bezpośredni wpływ na dziewczęta ma ich obraz przedstawiany w mediach, a medialne wizerunki kobiet mogą wpływać na nie pośrednio. Dziewczęta, baczne obserwatorki procesów społecznych, sądzą, że uzyskają więcej korzyści społecznych (np. zdobędą popularność), jeśli włączą się w proces seksualizacji.
Boją się, że jeżeli tego nie zrobią, zostaną odrzucone (Brown i Gilligan, 1992; Nichter, 2000; Tolman, 2002). (Raport o seksualizacji dziewcząt)

Studium przypadku

Uczucia lęku wobec swojego ciała zgłaszała 20-letnia pacjentka z anoreksją, której choroba zaczęła się w 15. roku życia. Z wyglądu przypominała nastoletniego chłopca. Bała się wzrostu wagi, a mimo znacznej niedowagi czuła się gruba i chciała chudnąć dalej. Niska waga ciała i groźba hospitalizacji sprawiła, że uległa
rodzinie i zgłosiła się do ośrodka. Jest młodszą, późno urodzoną córką zaawansowanych wiekiem rodziców. Początkowo była zalękniona, stopniowo jednak ujawniała swoje obawy przed zdrowieniem, czyli przed byciem postrzeganą jako osoba seksualna i sprawcza.

Bała się wyleczyć, gdyż zdrowa waga skonfrontowałaby ją z ciałem i uczuciami, których nie była w stanie znieść, zarówno na świadomym, jak i nieświadomym poziomie.

Przyjrzenie się wraz z pacjentką w czasie spotkań konsultacyjnych przekonaniom i założeniom na temat kobiecości, które nieświadomie zostały przyjęte jako własne, było znaczącym etapem w początkowej fazie nawiązywania relacji leczniczej.

Niezmiernie ważne było poruszenie tematu ról i form funkcjonowania narzuconych kobietom, co szczególnie uwidacznia się w zjawiskach zwanych seksualizacją i uprzedmiotowieniem kobiet.

Obraz ciała

Opisane w raporcie zjawiska społeczno-kulturowe stwarzają warunki niekorzystne dla dojrzewania młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, zakłócając tworzenie się prawidłowego obrazu ciała. Jeśli dodatkowo nałożą się na istniejące wcześniej wewnątrz psychiczne deficyty czy konflikty emocjonalne, szczególnie dotyczące więzi z matką, blisko już do powstania zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń obrazu ciała. Dziewczyna może twierdzić, że jest za gruba, ma za duże uda, za małe lub za duże piersi.

W anoreksji twierdzenia te przybierają charakter skrajny, gdy wychudzona osoba czuje się gruba i nie może patrzeć na swoje „otłuszczone ciało”. Często słyszymy, że ktoś nie czuje swojego ciała lub jego części, lub nie czuje jego granic.

Warto poświęcić więcej uwagi temu tematowi, gdyż współczesna wiedza jasno pokazuje, jak ważny dla tworzenia tożsamości jest prawidłowy obraz ciała. Rozwija się on we wczesnym dzieciństwie, ale część tego procesu toczy się również w okresie dojrzewania.

Franklin C. Shontz (za: Wolak, 1989), prekursor badań nad tym tematem, podkreślił znaczenie doświadczania obrazu własnego ciała, bez którego kształtowana struktura „Ja” jest „jak dom bez ścian” i nie może istnieć.

Wspominana pacjentka takiego obrazu ciała nie posiadała lub też miała obraz tak zaburzony, że nie pełnił on swojej funkcji.

Nie poznała żadnych zachęcających perspektyw związanych z byciem kobietą. Widziała raczej więcej korzyści z nieposiadania miesiączki, a anoreksja dawała jej poczucie kontroli. Nie mając piersi i miesiączki, nie musiała odczuwać lęku, wstydu, niepokoju związanego z własną seksualnością i reakcjami na nią – zarówno swoją, jak i świata zewnętrznego. Nie posiadając kształtów kobiecych, nie musiała więc być narażona na stres związany z ocenianiem jej ciała. Nie musiała identyfikować się z tą wizją kobiecości, jaka była dostępna dla niej w rodzinie i szeroko rozumianej kulturze.

Nie chciała dojrzeć. W wieku 20 lat jej wiek biologiczny określono na 12 lat. 
 

Raport American Psychological Association

Oto kilka danych z badań pochodzących z Raportu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego z 2005 r., pokazujących skalę problemu:

 • W 182 teledyskach przeanalizowanych przez Seidmana (1992) 37% kobiet i tylko 4,2% mężczyzn nosiło wyzywające stroje.
 • Zauważono, że dzisiejsze bohaterki filmów Disneya, np. Mała Syrenka, Pocahontas, mają większe dekolty, bardziej skąpe stroje i są bardziej „sexy” niż dawniej, np. Królewna Śnieżka, Kopciuszek (Lacroix, 2004).
 • Teksty niektórych popularnych piosenek seksualizują kobiety lub/i odnoszą się do nich w sposób poniżający.
 • Prawie wszystko, do czego zachęcane są dziewczęta i kobiety w ramach rozwoju osobistego, jest nastawione na przyciągnięcie uwagi mężczyzn. Nawet artykuły mówiące o tym, jak utrzymać formę, publikowane w magazynie dla nastolatków „Seventeen” i w niewydawanym już „YM” (Durham, 1998) bardziej skupiały się na potrzebie zwiększania poprzez sport swojej atrakcyjności fizycznej niż na poprawie samopoczucia i stanu zdrowia.
 • Podobne wyniki dostarczyły badania Garnera i in. (1998), które analizowały porady dotyczące seksu, przedstawiane w pięciu magazynach skierowanych do dziewcząt, nastolatek i młodych kobiet: „YM”, „Teen”, „Seventeen”, „Glamour” i „Mademoiselle”. Treści przekazywane w tych pismach skłaniały młode kobiety do myślenia o sobie jako o obiektach seksualnych, których życie jest niepełne bez kontaktów seksualnych z mężczyznami.
 • „Z 72 reklam piwa oraz innych produktów wybranych losowo spośród emitowanych w czasie najwyższej oglądalności na kanałach sportowych i rozrywkowych 75% reklam piwa i 50% innych reklam oznaczono jako seksistowskie i ukazujące kobiety w bardzo ograniczonych i uprzedmiotawiających rolach (Rouner, Slater i Domenech-Rodriguez, 2003)”.
 • „W jednej z analiz badających wizerunki kobiet, które pojawiły się w magazynach „Time” i „Vogue” od 1955 do 2002 r. Linduer (2004) podała, że średnio 40% reklam przedstawia kobiety jako elementy dekoracyjne. Kobiety prezentuje się w reklamach jako ozdobnik (np. stojące w kuszącej pozie obok samochodu, by wyglądał lepiej) głównie po to, by na nie patrzeć. Traktuje się je raczej jako dodatek do produktu niż jako osobę będącą jego aktywnym konsumentem lub użytkownikiem”.
 • „Badania dowodzą, że takie schematy stają się coraz częstsze. Sullivan i O’Connor (1988) odnotowali, że od 1970 roku liczba przypadków prezentowania kobiet w rolach czysto dekoracyjnych wzrosła o 60%”.
 • „Istnieją dowody empiryczne na to, że dzieci, zwłaszcza dziewczynki, są czasami przedstawiane jako obiekty seksualne lub jako odpowiedniki dorosłych wersji. O’Donohue, Gold i McKay (1997) w swojej analizie obrazów dzieci pojawiających się w reklamach publikowanych w pięciu popularnych magazynach (np. „Ladies Home Journal”, „Newsweek”) w okresie ponad 40 lat znaleźli 38 reklam (1,5%) ukazujących dzieci w sposób seksualny. Co więcej, 85% tych reklam skupiało się na dziewczętach, a ukazanie ich w sposób zseksualizowany znacznie wzrastało wraz z upływem czasu. W reklamach tych dziewczynki często pojawiają się razem z zseksualizowanymi kobietami, prezentowane są w odpowiednio dobranych ubraniach i kuszących pozach.
 • Merskin (2004) podsumowała, że: przekaz twórców reklam i mass mediów dla dziewcząt (jako przyszłych kobiet) jest taki, że powinny być one zawsze dostępne pod względem seksualnym, zawsze myśleć o seksie, powinny być gotowe na seksualną dominację, a nawet agresję, i że będzie się na nie patrzyło jak na obiekty seksualne (Merskin, 2004, s. 120).
 • Mimo że duża część tych analiz była bardziej skupiona na dorosłych kobietach i dziewczętach z college’ów niż na dziewczynkach czy nastolatkach, sposób, w jaki przedstawia się dorosłe kobiety, daje dziewczynkom wzorce, które mogą wykorzystywać do kształtowania własnych zachowań, tożsamości i sposobów patrzenia na siebie.


Ona sama określała siebie jako niegotową na wejście w dorosłość. Bała się podejmować jakiekolwiek decyzje życiowe. Szczególnym tego wyrazem były jej trudności w wielu zwykłych sytuacjach, kiedy nie wiedziała, co i kiedy powiedzieć, by kogoś nie urazić. Akt seksualny i prokreacja przerażały ją, miała traumatyczne wspomnienia, kiedy to siostra w obsceniczny sposób opisała akt poczęcia pacjentki. Wzbudziło to jej obrzydzenie, a na głębszym poziomie prowadziło nawet do poczucia winy za swoje istnienie.

Pacjentka chciała przychodzić na wstępne konsultacje, by nie zawieść rodziców, a potem lekarza i psychologa. Przepraszała, że nie przybiera na wadze, choć tak się starała spełnić nasze oczekiwania i wywiązać się z umowy. Stopniowo w trakcie rozmów o ewentualnej hospitalizacji zdecydowała się na współpracę z dietetyczką. Powoli powstawały zalążki współpracy, pojawiły się tematy inne niż poczucie winy wobec zespołu leczącego i rodziny. Pacjentka zaczęła rozmawiać o roli choroby, powoli tworzyć adekwatny, przyjazny język opisujący jej osobę i ciało zamiast wrogiego i opresyjnego, do którego nawykła. Jako bardzo inteligentna zdawała sobie sprawę z tego, że w swoim dziecięcym ciele zamknęła swój potencjał życiowy z lęku przed wejściem w świat dorosłych i w obawie, że wszystkich zawodzi.

Po ustaleniu wagi na bezpieczniejszym poziomie mogła zacząć się zastanawiać nad tym, jak przeżywa swoje ciało, dlaczego jego dorosła postać jest przeżywana jako wroga, a dziecięca, w którym czuła się dobrze, jest dla niej tak bezpieczna. Być może na dalszym etapie naszego kontaktu pojawi się w niej gotowość do uświadomienia sobie emocji, lęków, fantazji „umieszczonych” w ciele, które już wcześniej kulturowo zostało określone jako nieadekwatne i nie dość dobre.

Rozważając różne możliwości pomocy, zaproponowałam uczestnictwo w grupie „pracy z ciałem”, na co pacjentka nie zgodziła się, nie czuła się jeszcze gotowa do takiego doświadczenia, choć była zaciekawiona taką możliwością w przyszłości. Pośrednią formą wyjścia poza schematy, przekonania i lęki wokół swojej wagi i zniekształconego obrazu swojego ciała może być na początku udział we wstępnej grupie na temat zaburzeń odżywiania, gdzie razem z innymi osobami zapozna się ze sposobami rozumienia objawów związanych z tym tematem.

Rola „Ja” cielesnego

Pojęcie „Ja” cielesnego jest szerszym pojęciem niż obraz ciała. Obecnie już wielu teoretyków i badaczy dostrzega, jak ważna jest rola „Ja” cielesnego w kształtowaniu się zintegrowanej osobowości i jej relacji ze światem.

Ciało może być punktem odniesienia dla procesu poznawania świata i poznawania relacji przestrzennych, może też stanowić źródło wrażeń i środek ekspresji ruchowej dziecka. Wszystkie te doświadczenia sprzyjają kształtowaniu się odrębności fizycznej i separacji emocjonalnej od matki.

Pojęcie „Ja” skórnego, które wprowadził psychiatra Dieter Anzieu, pomaga opisać doświadczenie granicy między obiektami wewnętrznymi i zewnętrznymi, umożliwiającej formowanie psychicznej reprezentacji osoby.

Podobnie w koncepcji rozwoju umysłu Stanley Greenspan w ciele osadza istotne procesy emocjonalne w czasie tworzenia własnego „Ja”.

Poprzez ciało dziecko uczy się porządkować chaotyczne na początku bodźce, poprzez ciało wymienia wrażenia emocjonalne z opiekunem, również w ciele może odczuwać przyjemność z tym związaną. Te najwcześniejsze wrażenia są podwalinami późniejszego poczucia bezpieczeństwa i zaangażowania w aktywność życiową.

Prawidłowy przebieg procesu separacji-indywiduacji idzie w parze z rozwojem „Ja” cielesnego opisywanego w swojej teorii przez Dawida W. Kruegera (2002). Zakładał on, że „ciało i jego rozwijająca się reprezentacja umysłowa stanowią podwaliny poczucia siebie”.

Pierwsze wrażenia życiowe (dotyk, głód, nasycenie po nakarmieniu) doświadczamy przecież poprzez ciało.

„Ja” cielesne obejmuje według niego trzy podstawowe funkcje:

 • psychiczne doświadczanie wrażeń cielesnych,
 • doświadczanie funkcji ciała,
 • obraz ciała.

Powstawanie „Ja”

Powstawanie „Ja” cielesnego wiedzie przez trzy etapy, a na każdym z nich mogą pojawić się komplikacje wiodące do porażki rozwojowej:

 • wczesne doświadczanie ciała,
 • wczesna świadomość obrazu ciała połączona z integracją doświadczenia wewnętrznego i zewnętrznego,
 • integracja „Ja” cielesnego jako kontenera dla „Ja” psychicznego aż do momentu, gdy połączą się one w poczuciu swojej indywidualnej tożsamości.

W pierwszym etapie życia dziecka bardzo ważne jest, czy matka potrafi adekwatnie odpowiadać na jego sygnały, zamiast zaprzeczać im i indukować własne nieświadome lęki, emocje, konflikty.

Wrażenia słuchowe, dotykowe, wzrokowe to główne zmysły, którymi posługuje się dziecko. Jeśli ma szczęście, jego ciało będzie „obudzone” poprzez dotyk matki, jej wzrok, reakcje.

„Dostrojenie się” (Stern 1985) w relacji matka–dziecko ma zasadnicze znaczenie, a fantazja o posiadaniu z matką wspólnego ciała jest kontynuacją iluzji jedności z okresu płodowego i szukaniem sposobów na jej podtrzymanie, wiąże się to z niezbędnym w życiu poczuciem bezpieczeństwa. Brak adekwatnych reakcji ze strony opiekuna prowadzi do poszukiwania rozwiązań chorobowych.

Druga faza zaczyna się w pierwszych miesiącach życia i trwa do około drugiego roku życia. Raczkowanie, separowanie się, różnicowanie od matki to początki tworzenia własnych granic fizycznych i autonomii wewnętrznej – samodzielnego myślenia, postrzegania świata, testowania możliwości.

To, jak rodzice uspokajają dziecko – szczególnie córkę – oraz jak reagują na jej potrzebę penetrowania świata i jej ciekawość, na jej sprzeciw, gniew, kształtuje zręby własnego obrazu ciała i „ego”. Chłopcy są częściej zachęcani do aktywności i mniej powstrzymywani od działania.

W trzeciej fazie rozwoju dziecko jest ciekawe swojego ciała, które eksploruje wraz z poznawanym światem poprzez dotyk, oglądanie, chęć pokazywania go najbliższym. Jeśli reakcje otoczenia na te zachowania – szczególnie na zachowania dziewczynek – prowadzą do zawstydzania, może to być wstępem do wzbudzania niepokoju i poczucia nieadekwatności związaneg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy