Kreatywność i elastyczne myślenie – jak nauczyć w szkole kluczowych kompetencji przyszłości

Edukacja i wychowanie

Myślenie elastyczne oraz idąca z nim w parze kreatywność sprawdzają się, gdy trzeba połączyć ze sobą różne informacje, rozwiązywać zagadki i szukać nowych metod rozwiązywania złożonych problemów. Niestety, ponieważ nie charakteryzują się tym, co właściwe dla procesu analitycznego – odgórnym ukierunkowaniem – trudno poddać je ocenie, zapewnić informację zwrotną i trenować w szkolnych ławkach. Tym bardziej że brakuje dostępu do metodyki, a nauczyciele często boją się wyjść poza „swoją ramę”.

Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku NASA skontaktowała się z dwójką naukowców – doktorem George’em Landem oraz doktor Beth Jarman – aby ci skonstruowali testy pozwalające na określenie potencjału umysłowego i kreatywności przyszłych i obecnych pracowników Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Postawione przed nimi zadanie wzbudziło w ich głowach nurtujące pytanie: z czego tak naprawdę wynika kreatywność oraz czy wykształcenie ma na nią wpływ? Czy jest to wyuczony nawyk, czy wrodzona umiejętność, posiadana przez każdego człowieka?
Test został wykonany pod kierownictwem George’a Landa oraz Beth Jarman i objął 1,6 tysiąca dzieci między czwartym a piątym rokiem życia. Wyniki zaskoczyły naukowców, okazało się bowiem, że potencjał, z jakim rodzi się każdy człowiek, nie rozwija się wraz z wiekiem – jest wręcz przeciwnie.
Wyniki testu wskazały, że umiejętność znajdowania innowacyjnych rozwiązań różnych problemów i nadzwyczajną kreatywność wykazywało aż 98% dzieci! Jest to wynik świadczący o genialności młodego mózgu. Oznacza to, że właściwie każdy z nas urodził się z potencjałem kreatywnego umysłu. 
Warto zaznaczyć, że biorące udział w badaniu przedszkolaki nie były żadną wyselekcjonowaną grupą o wysokim ilorazie inteligencji. Była to losowa grupa normalnych dzieci, jakie można spotkać w każdym przedszkolu. 
Aby dowieść, czy wiedza zdobywana przez dzieci w szkole zwiększa potencjał i kreatywność, przebadano tę samą grupę pięć lat później, a więc już podczas pobierania przez nią edukacji.
Jak myślisz, jaki poziom kreatywności miały te same dzieci w wieku około dziesięciu lat? Na podstawie powtórnie przeprowadzonego eksperymentu stwierdzono, że już...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI