Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terminarz zadań

28 lutego 2019

NR 106 (Luty 2019)

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty
MARZEC–kwiecień 2019

169
Marzec Zadanie Podstawa prawna
Dyrektor powołuje
nie później niż
na miesiąc przed
terminem egzaminu
gimnazjalnego
Ewentualne uczestniczenie w pracach
komisji szkolnego zespołu egzaminacyjnego
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
Dyrektor powołuje
nie później niż
na miesiąc przed
terminem egzaminu
ósmoklasisty
Ewentualne uczestniczenie w pracach
komisji szkolnego zespołu egzaminacyjnego
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)
W ciągu miesiąca Zapoznanie z harmonogramami
przebiegu egzaminów w szkole
• Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)
Np. 14 Zebranie z rodzicami – informacja
o wynikach prowadzonych z uczniami
zajęć
• Zarządzenie dyrektora szkoły wynikające z normy kompetencyjnej
Do 31 Ewentualny udział w egzaminach
poprawkowych uczniów, którzy
z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpili do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie,
w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze kończą
się w styczniu
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)

 

Kwiecień Zadanie Podstawa prawna
Termin ustalony
zarządzeniem dyrektora
Ewentualny udział w szkoleniu
przez nauczycieli wchodzących
w skład zespołów nadzorujących
przebieg egzaminu
• Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimna...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy