Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terminarz zadań

28 lutego 2019

NR 106 (Luty 2019)

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty
MARZEC–kwiecień 2019

0 485
Marzec Zadanie Podstawa prawna
Dyrektor powołuje
nie później niż
na miesiąc przed
terminem egzaminu
gimnazjalnego
Ewentualne uczestniczenie w pracach
komisji szkolnego zespołu egzaminacyjnego
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
Dyrektor powołuje
nie później niż
na miesiąc przed
terminem egzaminu
ósmoklasisty
Ewentualne uczestniczenie w pracach
komisji szkolnego zespołu egzaminacyjnego
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)
W ciągu miesiąca Zapoznanie z harmonogramami
przebiegu egzaminów w szkole
• Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)
Np. 14 Zebranie z rodzicami – informacja
o wynikach prowadzonych z uczniami
zajęć
• Zarządzenie dyrektora szkoły wynikające z normy kompetencyjnej
Do 31 Ewentualny udział w egzaminach
poprawkowych uczniów, którzy
z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpili do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie,
w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze kończą
się w styczniu
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)

 

POLECAMY

Kwiecień Zadanie Podstawa prawna
Termin ustalony
zarządzeniem dyrektora
Ewentualny udział w szkoleniu
przez nauczycieli wchodzących
w skład zespołów nadzorujących
przebieg egzaminu
• Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
10–12 Egzamin gimnazjalny • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy