Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terminarz zadań

8 maja 2020

NR 116 (Maj 2020)

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty – czerwiec 2020 r.

0 337
Data Zadania nauczyciela Podstawa prawna
8-29 Egzamin maturalny (w 2020 r. bez egzaminu ustnego)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
7 dni od daty zakończenia stażu Przedstawienie dyrektorowi szkoły przez opiekuna stażu opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu
 • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.)
Termin ustalony zarządzeniem dyrektora Wstępna podsumowująca rada pedagogiczna
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)
16–18 Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r.,
 • poz. 1512 z późn. zm.)
16–18 Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r.,
 • poz. 1512 z późn. zm.)
16–18 Egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym w szkołach dla dorosłych, w których...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy