Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terminarz zadań

5 grudnia 2019

NR 113 (Grudzień 2019)

Terminarz zadań nauczyciela specjalisty – grudzień 2019 r.– Styczeń–luty 2020 r.

0 389
Grudzień Zadania nauczyciela Podstawa prawna
Zgodnie z wewnętrzną organizacją  Przeprowadzenie badań socjometrycznych w klasie/oddziale – badanie relacji rówieśniczych itp.
 • Zarządzenie dyrektora szkoły wynikające z normy kompetencyjnej
23–31 Zimowa przerwa świąteczna
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)
Do 31 Zakończenie postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli, którzy złożyli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 31 października
 • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.)
Styczeń Wydarzenia oraz zadania nauczyciela/dyrektora Podstawa prawna
3 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)
8–10 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: szkoła dla dorosłych, w której nauka kończy się w semestrze jesiennym
Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.)
 • Rozpo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy