Dołącz do czytelników
Brak wyników

Cykl z ekspertem PWN

19 sierpnia 2019

NR 110 (Wrzesień 2019)

Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej

280

Pojawienie się dziecka ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej stanowi wyzwanie nie tylko dla samego ucznia, ale też dla placówki: dyrekcji, nauczycieli, pozostałych dzieci w klasie oraz ich rodziców, a także dla całego personelu administracyjno-gospodarczego, pracującego w danej szkole. W jaki sposób możemy przygotować siebie oraz pozostałe osoby na to, aby stworzyć środowisko przyjazne wszystkim grupom? Jakie zastosować narzędzia oraz techniki? Czy jesteśmy w stanie pogodzić ze sobą wielość i różnorodność potrzeb różnych osób? Czy wiemy, jak przede wszystkim się do tego wszystkiego zabrać?

Kiedyś usłyszałam od jednego z moich profesorów, że praktyka nie ma szansy na powodzenie, jeżeli nie ma w niej podstaw teorii. Pamiętam, jak buntowałam się przeciwko tym słowom, uważając, że teoria i praktyka to dwie odrębne sprawy. Dzisiaj, po wielu latach pracy z osobami ze spektrum autyzmu, wiem, że muszę kształcić się przez cały czas, aby móc lepiej zrozumieć potrzeby i problemy osób z ASD, a tym samym być lepiej przygotowaną do pracy z nimi. Pomimo doświadczenia podstawową zasadą, o której należy pamiętać, jest ta, że spektrum autyzmu potrzebuje spektrum wsparcia. Każde dziecko jest indywidualnością. Do każdego należy podejść zupełnie inaczej, zapewnić inną formę opieki czy wsparcia. Metody, których nauczyliśmy się kiedyś na jakimś szkoleniu, mogą okazać się przestarzałe, nieadekwatne bądź niewystarczające, by pomóc dziecku. Z roku na rok odkrywamy nowe kwestie dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nasza wiedza powinna także w tym zakresie się wzbogacać. Dlatego też − przed przystąpieniem do pracy z nowym uczniem − należy zapoznać się z jego dokumentacją, porozmawiać z rodzicami, którzy są najlepszym źródłem wiedzy o własnym dziecku, spotkać się z terapeutami pracującymi z naszym podopiecznym w innych ośrodkach, a także spotkać się z samym uczniem i porozmawiać z nim na temat jego potrzeb, rodzajów oraz możliwości wsparcia z naszej strony. Co roku, w pierwszych dniach września, zawsze rozmawiam z moimi uczniami na temat tego, na jakich lekcjach odczuwają potrzebę, abym przy nich była, żeby ich wspierać. Często ich wybór podyktowany jest takimi kwestiami, których ja wcześniej nie dostrzegałam. Zawsze biorę pod uwagę wszystkie sugestie ze strony dzieci. Chcę bowiem, aby mój podopieczny miał poczucie, że nasza relacja opiera się na współpracy, a nie na z góry założonych zasadach. Pamiętajmy, że osoba z autyzmem mierzy się w szkole z ogromną liczbą trudności: hałasem, opanowaniem struktury czasu, miejsca, przestrzeni, poradzeniem sobie z relacjami społecznymi oraz swoimi zaburzeniami sensorycznymi, które często utrudniają mu pracę podczas lekcji. Przygotowując więc dziecko do funkcjonowania w szkole, należy spojrzeć na nie holistycznie: posiadać wiedzę na temat jego mocnych i słabych stron, systemu motywacyjnego, możliwości poznawczych. Tylko wspólnie opracowany przez całą radę pedagogiczną system pracy z danym uczniem da nam możliwość sukcesu w postaci przyniesienia realnego wsparcia dziecku. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której każdy z nauczycieli będzie mieć inny system pracy, oceniania, stosowania wzmocnień czy wymagań względem ucznia. Będzie to bowiem budziło w nim ogromną frustrację, niezrozumienie zasad, poczucie niesprawiedliwości, a wraz z nimi − pogłębiające się zachowania niepożądane. 
Tak samo, jak przygotowujemy ucznia z ASD do pracy w szkole, tak samo powinniśmy zadbać o inne dzieci, które będą chodzić wspólnie do tej samej klasy. Należy pamiętać, że nie wolno mówić nam o tym, że w klasie pojawi się uczeń z autyzmem, jeżeli jego rodzice jasno nie wyrażą na to zgody. Bez wpływu na sytuację klasową możemy jednak robić wspólne warsztaty, na których będziemy zwracać uwagę na to, że każda osoba odczuwa inaczej, ma inne potrzeby oraz pragnienia. Dobrą formą pracy, którą lubią dzieci, są przygotowane przez nauczyciela warsztaty sensoryczne, podczas których staramy się dostrzec, w jak różny sposób można doświadczać dotyku, zapachu, dźwięku czy smaku. Rozpoczynając warsztaty, zawsze zaczynam od opowiedzenia dzieciom o własnych trudnościach, o mojej nadwrażliwości dźwiękowej i sposobach, w jaki sobie z nimi radzę. To pomaga im w dostrzeżeniu, że nie tylko osoby z autyzmem mogą mieć takie trudności, ale każdy z nas ma inne potrzeby sensoryczne.
Poza taką formą zajęć należy zapewnić dzieciom także lekcje dotyczące samego autyzmu oraz zespołu Aspergera. W sieci znajduje się obecnie ogromna liczba różnego rodzaju filmów czy prezentacji na te tematy, skierowanych bezpośrednio do dzieci. Pokazują one w jasny sposób, czym jest dane zaburzenie i jak odczuwa świat osoba z autyzmem. Należy pokazać dzieciom, że osoba taka nie jest gorsza od nas. Dzięki temu unikniemy bądź też zmniejszymy w dużym stopniu kpienie, szydzenie l...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy