Autoewaluacja zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pracownia specjalisty

Termin „ewaluacja” oznacza proces o charakterze praktycznym, którego zadaniem jest ustalenie/sprawdzenie, czy dane działanie osiągnęło zakładane cele. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658 z późn. zm.) podaje w § 2 ust. 4 następującą definicję: Ewaluacja – należy przez to rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę. Można zatem przyjąć, że nauczyciel oraz specjalista szkolny, który dokonuje ewaluacji swojej pracy, gromadzi, analizuje i komunikuje informacje związane z wartością podejmowanych przez siebie działań. Jako ktoś osobiście zainteresowany procesem ewaluacyjnym sam wybiera aspekty ewaluacji oraz definiuje kryteria sukcesów i standardy. Trzeba przy tym pamietać, że proces autoewaluacji nie jest tożsamy z ewaluacją wewnętrzną prowadzoną w placówce oświatowej przez zespół ewaluacyjny w ramach nadzoru pedagogicznego. 

POLECAMY

Dlaczego warto podjąć trud autoewaluacji?

Autoewaluację warto traktować jako prowadzony dla samego siebie indywidualny monitoring, rodzaj zawodowej autorefleksji nad wymiernymi efektami własnej pracy. Profesor Leszek Korporowicz twierdzi, że autoewaluacja jest „zaproszeniem do przyjęcia odpowiedzialności za własne działanie”1. Ma absolutną rację. Wszak rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI