Czy współczesny nauczyciel może być autorytetem?

Temat miesiąca Otwarty dostęp

Nauczyciele i uczniowie to reprezentanci dwóch różnych światów, obcujący ze sobą kilka godzin dziennie, przez wiele lat, w układzie narzuconym zewnętrznie przez system oświaty od niepamiętnych czasów. Dzisiaj dzieli ich niemal wszystko: status społeczny, doświadczenie życiowe, zapatrywania i poglądy, zainteresowania, przeżywane trudności i radości, sprawność w posługiwaniu się multimediami, nawet język, jakim się ze sobą komunikują. 

Nauczyciele, bez względu na wiek i staż pracy, z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy cieszyli się u uczniów autorytetem. Powszechnie więc narzekają na jego utratę, przyczyn upatrując w czynnikach zewnętrznych, w cywilizacyjnej transformacji oraz niskim statusie społeczno-materialnym swojego zawodu. Natomiast uczniowie – bez względu na to, czy nauczyciele w to wierzą, czy nie – wciąż poszukują wśród swoich nauczycieli faktycznego autorytetu, choć żyją w czasach wszechobecnego internetu oraz idoli kreowanych przez social media. Dzieje się tak z prostego powodu, jakim jest pragnienie posiadania wzorca osobowego – to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie prowadzi do samo-
poznania i samodoskonalenia. 

Uważała tak zmarła w 2018 roku prof. Maria Dudzikowa, a ja zgadzam się z nią w stu procentach. Również z postulatem, jaki dziewięć lat temu wygłosiła na łamach naszego czasopisma1, o konieczności ostatecznego zerwania z mitem zewnętrznego „wyposażenia” nauczyciela w autorytet, przynależny mu z racji pełnionej roli społecznej. Argumentowała go wówczas cytatem z H.G. Gadamera: „Kto musi się powoływać na własny autorytet, ten go nie posiada. Nie zdobędzie autorytetu ani siłą, ani groźbą, krzykami, ani »przymilaniem się«, czy działaniami pozornymi stwarzającymi złudzenie, że można na nim polegać, że można mu powierzyć swoje sprawy”.

Czy dzisiaj, u progu trzeciej dekady XXI wieku, w czasach wygasających autorytetów, bycie autentycznym wzorem dla ucznia jest w ogóle możliwe? Czy w dynamicznie zmieniającej się mentalności młodego pokolenia – kształtowanej przez internetową kulturę różnych blogerów, influencerów, vlogerów, youtuberów – uczniowie mają szansę znaleźć takiego nauczyc...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI