Dokumentacja pracy specjalisty szkolnego

Otwarty dostęp Pracownia specjalisty

Wszystkie działania pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych związane z organizacją i udzielaniem przez nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej muszą być dokumentowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także wypracowanymi w szkole czy placówce procedurami prowadzenia dokumentacji. W niniejszym tekście przypominamy, jak od 1 września 2019 r. czynić to prawidłowo.

Czynimy to nie bez powodu. Od kilku lat kontrole kuratorów oświaty oraz NIK wykazują w tym zakresie sporo nieprawidłowości. Jedne szkoły w ogóle nie prowadzą pewnych dokumentów, w innych, nawet jeśli takie dokumenty są, to albo dokonuje się w nich zapisów niesystematycznie, albo czyni się to bez zachowania należytej staranności.
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646) w § 26 wskazuje wyraźnie, że to dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją. Nie zwalnia to jednak szkolnych specjalistów z obowiązku prawidłowego prowadzenia dokumentacji, która jest im przypisana w § 11 i 18 tegoż rozporządzenia. Do owej dokumentacji zalicza się:

POLECAMY

Dziennik pracy pedagoga/psychologa szkolnego/logopedy/terapeuty pedagogicznego/doradcy zawodowego

Podstawowy dokument przeznaczony do rejestrowania codziennej pracy już od pierwszego dnia nowego roku szkolnego...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy