Dołącz do czytelników
Brak wyników

Za drzwiami gabinetu

2 stycznia 2018

NR 95 (Styczeń 2018)

Dysgrafia czy dyspraksja
Jak zdiagnozować?

0 843

Diagnoza dysgrafii wciąż budzi wiele wątpliwości i kontrowersji w środowisku badaczy. Istnieją bowiem dwie koncepcje na temat pochodzenia lub kwalifikowania zaburzeń typu dysgraficznego. Pierwsza z nich mówi, że dysgrafia, czyli niski poziom graficzny pisma, jest efektem dyspraksji. Zgodnie z drugą, dysgrafia jest diagnozowana jako jeden z rodzajów specyficznych trudności w uczeniu się.

Warto podkreślić, że dyspraksja ma szerszy zakres i znacznie wykracza poza trudności typowo motoryczne. Jej rozpoznanie jest skomplikowane, ponieważ wymaga wykluczenia stanów chorobowych, które mogą być źródłem problemów motorycznych. W związku z tym rozpoznania dyspraksji dokonuje się bardzo rzadko, ponieważ zaburzenie to ma szeroki zakres i dlatego często jest określane innymi formami. Chcąc właściwie zdiagnozować dyspraksję, należałoby zebrać opinie każdej z osób, które mają udział w wychowywaniu dziecka, np. lekarza pierwszego kontaktu, grona pedagogicznego, psychologa, pedagoga, rodzica, logopedy, fizjoterapeuty lub innego specjalisty. 

POLECAMY

Aby zaprezentować istotę problemu, najpierw dokonam charakterystyki ucznia z typowymi symptomami dysgrafii (niewątpliwie to jedynie obszar zaburzeń, zatem ujęcie jest węższe), a następnie ucznia z zaburzeniami charakterystycznymi dla dyspraksji, czyli z tzw. syndromem niezdarnego dziecka. 

Dysgrafia

Badacze problemu jako źródło zaburzenia wskazują podłoże genetyczne, sposób żywienia, czynniki chemiczne, nieprawidłowy przebieg ciąży oraz komplikacje w trakcie porodu. 

Rozpoznanie dysgrafii może również mieć szersze podłoże jako element nie tylko dyspraksji, lecz także zespołu Gerst-manna. 

Uczeń z dysgrafią ma problemy, które ujawniają się na każdym etapie rozwoju (tab. 1).

Tabela 1. Problemy ucznia z dysgrafią na każdym etapie rozwoju

Etap rozwoju 

Towarzyszące trudności

Okres niemowlęcy

 • pobieranie lub trawienie pokarmu,
 • unikanie przytulania i kontaktu cielesnego,
 • opóźniony proces raczkowania, siadania, chodzenia, mówienia,
 • kłopoty ze snem,
 • brak spokoju

Wiek przedszkolny

 • przewracanie klocków, wpadanie na różne osoby, spadanie z krzesła,
 • zbyt silna lub zbyt słaba reakcja na bodźce,
 • unikanie zabawy układankami, klockami,
 • zapinanie guzików, sznurowanie butów,
 • brak zaradności,
 • problemy z właściwym postrzeganiem przedmiotów, skupieniem wzroku, rozróżnianiem kształtów i kolorów, zapamiętywaniem lub rozumieniem widzianych sytuacji, obiektów,
 • niechlujny wygląd (niezawiązane buty, wypuszczona koszula, niezgrabne ruchy),
 • gubienie przedmiotów,
 • problemy z koncentracją, impulsywność, nieadekwatna reakcja,
 • skłonność do frustracji,
 • kiepskie relacje z innymi dziećmi,
 • słaba koordynacja ruchowa i skłonność do wypadków,
 • problemy z równowagą,
 • kłopoty z takimi czynnościami, jak wycinanie, kolorowanie, pisanie, 
 • opóźnienia w rozwoju zdolności językowych,
 • znajdowanie odpowiednich słów lub formułowanie zdań,
 • problemy z zapamiętywaniem imion znajomych osób lub nazw przedmiotów oraz przypomnieniem sobie wydarzeń z przeszłości,
 • kłopoty z koncentracją,
 • niezdolność do wymieniania we właściwej kolejności liter alfabetu lub dni tygodnia,
 • niezdolność do wykonywania serii poleceń,
 • rozumienie i używanie pojęć dotyczących czasu i przestrzeni

Wiek szkolny

 • niewyraźne, niechlujne pisanie, pozostawianie nierównych odstępów, zmiana wielkości liter, wychodzenie z pismem poza linie lub kratki,
 • problemy z wycinaniem za pomocą nożyczek i równym kolorowaniem,
 • kłopoty z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików i sprawnym posługiwaniem się dłońmi,
 • tworzenie niedojrzałych prac plastycznych,
 • kłopoty z zapamiętywaniem ustnych poleceń,
 • częste zachowania obojętne lub apatyczne,
 • dopasowywanie kształtów lub rozmiarów,
 • rozróżnianie liter, cyfr, słów,
 • problemy z rozumieniem pojęć związanych z położeniem, poruszaniem się w przestrzeni,
 • sprawne mówienie, ale czytanie z trudem,
 • czytanie w sposób mechaniczny bez zrozumienia,
 • oddawanie podartych, wygniecionych, zaplamionych, krótkich, niekompletnych prac pisemnych,
 • wkładanie w pisanie wiele wysiłku, stąd jest ono powodem frustracji,
 • nadmierna aktywność, częste zachowania chaotyczne i bezcelowe,
 • niezgrabne trzymanie długopisu,
 • niezdarność podczas zajęć sportowych,
 • upór lub wrogie nastawienie wobec nauczycieli,
 • brak umiejętności sprawnego przepisywania z tablicy,
 • gorsze wyniki w nauce niż wskazywałby na to poziom aktywności ucznia,
 • odpowiedni poziom intelektualny

 

Tab 2. Charakterystyczne symptomy dyspraksji rozwojowej

Etap rozwoju

Towarzyszące trudności

Wiek 
przedszkolny

 • samodzielne rozbieranie i ubieranie się,
 • samodzielne mycie i wycieranie rąk,
 • jedzenie widelcem,
 • bezpieczne poruszanie się, dziecko często ulega wypadkom,
 • mówienie – często dzieci z dyspraksją zaczynają mówić później niż ich rówieśnicy,
 • zachowanie kontroli nad ruchami,
 • zapinanie guzików,
 • jazda na czterokołowym rowerze,
 • podskakiwanie,
 • posługiwanie się nożyczkami,
 • wchodzenie na krzesła i drabinki,
 • podzielna uwaga,
 • rozumienie instrukcji słownych,
 • dłuższe skupienie uwagi,
 • wycinanie i klejenie papieru,
 • orientacja w schemacie własnego ciała,
 • orientacja w przestrzeni,
 • integracja kanałów słuchowego, wzrokowego i dotykowego,
 • świadomość ciała,
 • lateralizacja,
 • gra w piłkę,
 • schodzenie po schodach i chodzenie wzdłuż ściany 

Wiek szkolny

 • skakanie na jednej nodze,
 • kolorowanie,
 • posługiwanie się gumką,
 • rzucanie i chwytanie piłki,
 • trzymanie ołówka,
 • pisanie drukiem własnego imienia,
 • zapamiętanie imion i nazwisk nauczycieli,
 • czekanie na swoją kolej w trakcie rozmowy – uczeń odpowiada nieproszony, wyrywa się do odpowiedzi, 
 • czynności higieniczne po wypróżnieniu się,
 • akceptowanie hałasu,
 • opanowanie emocji, gdy coś rozprasza ucznia, reaguje wybuchem negatywnych emocji,
 • wiązanie sznurówek,
 • samodzielne mycie się w wannie,
 • używanie różnorodnych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • rozsmarowywanie masła, robienie kanapek,
 • używanie linijki,
 • czytanie,
 • pisanie odręczne,
 • rysowanie,
 • instrukcje słowne,
 • rozwiązywanie konfliktów – uczeń może wdawać się w bójki,
 • zasady funkcjonowania szkoły,
 • rozumie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy