Dołącz do czytelników
Brak wyników

Szkoła XXI wieku

24 lutego 2020

NR 114 (Luty 2020)

INTERWENCJA KRYZYSOWA

0 389

W celu skutecznego działania interwencyjnego w sytuacji kryzysowej konieczne są dobrze opracowane procedury. Powinny one być stworzone przez szkolny zespół kryzysowy na podstawie aktualnej analizy zagrożeń, możliwości organizacyjno-logistycznych i obowiązujących aktów prawnych. Co powinna zawierać dobrze opracowana procedura oraz jakie są najważniejsze zadania członków szkolnego zespołu reagowania kryzysowego?

Procedura, a raczej jej perfekcyjne opanowanie i przećwiczenie, to podstawowy element systemu reagowania na wydarzenia zagrażające i mogące powodować sytuacje kryzysowe. Procedury ułatwiają podejmowanie decyzji i powodują, że personel szkoły oswaja się z sytuacjami, które wcześniej były zaskakujące i mogły powodować znaczną dezorganizację pracy placówki. Procedury powinny dotyczyć sytuacji, które mogą pojawić się w danej szkole, np. ujawnienie ucznia będącego po spożyciu alkoholu, podejrzenie posiadania przez ucznia narkotyków, groźby kierowane przez ucznia pod adresem nauczyciela, pobicie, kradzież itp. Praktyka pokazuje, że perfekcyjne oswojenie (opanowanie proceduralne) działania, choćby w sytuacji kradzieży, powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa nauczycieli i uczniów, a co za tym idzie, inicjatywę w kierunku jego utrzymania.

Niektóre z czynów stanowiących fizyczne zagrożenie wewnętrzne w szkole mają znamiona czynów zabronionych. Należy pamiętać, że na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 z późn. zm.) odpowiada osoba, która popełniła czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Określa to art. 10 § 1 k.k. Także niektóre czyny osoby, która ukończyła 15 lat, rozpatrywane są jako przestępstwa – określa je szczegółowo art. 10 § 2 k.k. Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialności nie mogą podlegać osoby młodsze. Odpowiedzialność przed sądem rodzinnym i dla nieletnich ponoszą osoby, które w chwili popełnienia czynu miały ukończone 13 lat, jednak taki czyn nie stanowi przestępstwa, a jedynie jest to czyn karalny, a sprawca podlega stosowaniu środków wychowawczych przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Szkolny zespół reagowania kryzysowego


Ważną rolę w tworzeniu, modyfikowaniu czy uaktualnianiu określonych procedur obowiązujących na terenie szkoły odgrywa tzw. szkolny zespół reagowania kryzysowego (SZRK). Do jego obowiązków należy przede wszystkim wyznaczenie pracowników, którzy będą odpowiedzialni za realizację określonych zadań podczas podejmowania działań interwencyjnych, m.in. zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym sytuacji trudnej, zadbanie o ewentualną ewakuację uczniów z budynku, poinformowanie rodziców o zaistniałym zdarzeniu, odseparowanie pozostałych uczniów i zorganizowanie dla nich odpowiedniego miejsca, kontakt ze służbami czy przedstawicielami innych instytucji, z których pomocy w danym momencie można skorzystać.

Istotne jest, by w proces tworzenia procedur reagowania zaangażować zarówno uczniów, jak i wszystkich pracowników szkoły, którzy powinni oczywiście wiedzieć o istnieniu szkolnego zespołu reagowania kryzysowego. Każdy powinien też posiadać informacje, kto należy do takiego zespołu i za co jest odpowiedzialny.


Przykładowe zadania poszczególnych pracowników szkoły


Dyrektor:

  • Powołanie szkolnego zespołu reagowania kryzysowego i monitorowanie jego prac.
  • Oficjalne wprowadzanie wypracowanych procedur postępowania.
  • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami (może być to sam dyrektor).
  • Przygotowywanie oficjalnych oświadczeń i informacji dla mediów.
  • Pozostawanie w stały...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy