Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Dorota Zając

Pedagog, surdopedagog, terapeuta. Ekspert z listy MEN wchodzący w skład komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach (pedagogika zdrowia). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i surdopedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności Informatyka i Technologia Informacyjna oraz Zarządzanie placówkami oświatowymi. Zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Piekarach Śląskich jako pedagog szkolny, obecnie pełni funkcję wicedyrektora. Autorka publikacji w czasopismach pedagogicznych. Współtworzy kursy online dla nauczycieli oraz opracowuje materiały wykorzystywane w szkoleniach e-learningowych.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz