Jak odczarować gabinet pedagoga szkolnego?

WARSZTAT PRACY

Zadania pedagoga szkolnego wydają się oczywiste. Jednak wokół gabinetu pedagoga krąży wiele mitów. Choć jednym z jego zadań jest udzielanie wsparcia uczniom, wiele osób nie chce i nie szuka u niego pomocy. Wstyd, który wiąże się z wizytą u pedagoga szkolnego jest wciąż obecny w szkole. Dlatego zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby odczarować gabinet pedagoga szkolnego i zachęcić uczniów do jego odwiedzin?

Zadania pedagoga szkolnego

Chcąc w kilku słowach scharakteryzować pedagoga, można by rzec, że jest to szkolny specjalista do spraw największej wagi, najbardziej wymagających, czasem niedających najlepszych rokowań. Pedagog nie skupia się na sferze dydaktycznej, ale na wszystkich obszarach funkcjonowania ucznia. 

Analizując akty prawne opisujące zadania pedagoga szkolnego, moż­na wysunąć następujące wnioski: pedagog jest zobowiązany do pro­­wa­dzenia badań, ­diagnozowania indywidualnych potrzeb ­rozwo­­­­­jowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (udzielania pomocy rodzicom i nauczycielom w tym obszarze), do diagnozowania ogólnej sytuacji wychowawczej w placówce, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmowania działań profilaktycznych, minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych i zapobiegania zaburzeniom zachowania, inicjowania pomocy w różnych formach, prowadzenia mediacji i interwencji w sytuacjach kryzysowych, udzielania wsparcia nauczycielom i specjalistom.

POLECAMY

Nie ulega wątpliwości, że zadania te dużo większy nacisk kładą na podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie różnych trudności, warto jednak zauważyć, że to naturalne, ponieważ obszary te wymagają większego zaangażowania czy nakładu pracy i czasu. Niemniej jednak przywołane zapisy prawne mogą dawać mylny obraz, przedstawiający pedagoga szkolnego jako osobę, która zajmuje się jedynie pracą z uczniami, których zachowan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI