Jak wspomóc ucznia w rozwijaniu umiejętności zarządzania emocjami?

Pracownia pedagogiczna

Emocje to stany, które towarzyszą nam niemal w każdej sekundzie życia, to nagłe zmiany, poruszenie zachodzące w umyśle, spowodowane odbiorem bodźców zewnętrznych i wewnętrznych. Emocje mówią o naszych (często ukrytych) potrzebach, powodują pobudzenie, niosą ładunek energetyczny o określonym zabarwieniu, mogą charakteryzować się różnym poziomem intensywności. Oprócz wewnętrznego odczucia powodują charakterystyczną ekspresję ciała i mimikę.

Zarządzanie emocjami w dużym uproszczeniu oznacza posiadanie odpowiedniego poziomu samoświadomości, wiedzy na temat emocji, w tym radzenia sobie z trudnymi emocjami, oraz umiejętności wdrożenia tego w życie. Zarządzanie emocjami stanowi niezwykle wymagającą kompetencję. Warto podkreślić, że zarówno dzieci w młodszym wieku szkolnym, jak i nastolatki nie są w stanie w pełni ją opanować z uwagi na możliwości rozwojowe. Układ nerwowy młodego człowieka jest w fazie rozwoju do 23., a często nawet 25. roku życia. W związku z tym nabywanie kompetencji odpowiedzialnych za zarządzanie emocjami odbywa się stopniowo. 
Nie bez znaczenia pozostaje tutaj inteligencja emocjonalna, definiowana jako zdolność rozumienia i rozpoznawania własnych i cudzych uczuć oraz umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w codziennym 
działaniu. 
Badacze problemu wskazują następujące kompetencje, które wywodzą się z inteligencji emocjonalnej1: 

POLECAMY

I. Kompetencje w obszarze psychologicznym (relacja jednostki ze sobą):

  • samoświadomość: umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wiedza o własnych uczuciach, wartościach, preferencjach, możliwościach i ocenach intuicyjnych; 
  • samoocena: poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, świadomość swoich możliwości, umiejętności oraz ograniczeń; umiejętność weryfikowania własnych potrzeb niezależnie od sądów innych ludzi; 
  • samokontrola: zdolność świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne; umiejętność radzenia sobie ze stresem i kształtowania własnych emocji w zgodzie z samym sobą, z własnymi normami oraz wyznawa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI