Kiva - fińska odpowiedź na szkolną przemoc

Pracownia pedagogiczna

Przemoc jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego młodego człowieka. Ponadto powoduje różnorodne urazy fizyczne, a czasami nawet prowadzi do śmierci. Wiele badań dowodzi, że współcześnie przemoc rówieśnicza najczęściej występuje w szkole oraz w internecie, są to bowiem dwa miejsca, w których uczeń spędza najwięcej czasu.

Analizując literaturę przedmiotu, można wskazać następujące skutki przemocy rówieśniczej: uszkodzenia ciała, zaburzenia lękowe, depresja, próby samobójcze i samobójstwa, zaburzenia psychosomatyczne, obniżona samoocena i emocje wpływające na autodestrukcję, narkomania, spożywanie alkoholu, trudności w nauce, ucieczki ze szkoły. Wymienione zaburzenia najczęściej odciskają piętno na całe życie. 

Przemoc i agresja są zjawiskami powszechnie występującymi w szkołach na całym świecie. Nauczyciele różnych narodowości wprowadzają szereg rozwiązań mających na celu eliminowanie tych procederów. Podejmowane działania nie zawsze są skuteczne, dlatego warto sięgać po sprawdzone metody, których efektywność została potwierdzona badaniami. KiVa (Kiusaamista Vastaan – w wolnym tłumaczeniu „przeciw przemocy szkolnej”; kiva ma również drugie tłumaczenie: „miły”) jest opartym na badaniach naukowych programem przeciwdziałania nękaniu opracowanym przez naukowców z Uniwersytetu w Turku w Finlandii. Jest on finansowany ze środków fińskiego Ministerstwa Edukacji i Kultury. W Finlandii 90% szkół ogólnokształcących jest zarejestrowanych jako szkoły KiVa wdrażające tenże program. Obecnie licencjonowani partnerzy KiVa działają również w Be...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy