Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nasi eksperci – specjaliści w zakresie prawa oświatowego – odpowiadają na pytania Czytelników

Artykuły z czasopisma | 27 czerwca 2018 | NR 98
0 519

Do którego roku życia – według aktualnych przepisów – może być odroczony obowiązek szkolny w przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dziecko  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być  zatem objęte wychowaniem  przedszkolnym  w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 9 lat.
Podstawa prawna:

POLECAMY

 • art. 38 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

Do jakiego dziennika wpisywać tematy z doradztwa zawodowego: do dziennika lekcyjnego czy założyć dziennik zajęć innych?

Zajęcia z doradztwa zawodowego obejmują wszystkich uczniów odpowiednich klas (oddziałów), zatem według mojej opinii zajęcia mogą być dokumentowane w dziennikach zajęć lekcyjnych. Rozwiązanie takie również sugeruje zapis rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć, a w szkołach dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny rozkład zajęć:

 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • zajęć z wychowawcą;
 • zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 • zajęć, o których mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, czyli:
  • zajęcia religii lub etyki,
  • zajęcia wychowania do życia w rodzinie, 
  • zajęcia języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury, 
  • zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, 
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, zajęcia języka migowego oraz naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
  • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy